Ergun, Müge

İstanbul Üniversitesi

Araştırma Konusu: Aşıklı Höyük’te Bitkilere Dayalı Faaliyetlerin Topluluğa Yönelik ve Hane İçi Biçimlerinin Karşılaştırılması: Arkeobotanik Bir Yaklaşım

Dr. Ergun, İstanbul Üniversitesi Tarihöncesi Arkeolojisi (Prehistorya) Anabilim Dalı ile Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi Arkeoloji Doktora Okulu’ndan ortak doktora derecesi (co-tutelle, 2016) almış bir arkeobotanisttir. Daha önce yine İstanbul Üniversitesi’nde prehistorya yüksek lisansı (2009) yaptı. 2005’te arkeobotanikle tanıştığından beri insan-bitki etkileşimlerini ve bunların toplulukların iktisadi ve sosyokültürel yaşamlarına olan etkilerini araştıran Ergun, tarımın başlangıcı konusuna özel ilgi duymaktadır. ANAMED’deki projesi de bu önemli geçiş sürecini ele alıyor ve Akeramik döneme ait kilit önemde bir sit olan, uzun ve kesintisiz iskân geçmişiyle Orta Anadolu’da yerleşik yaşamın ve tarımın başlangıcını temsil eden Aşıklı Höyük’e (kal. MÖ 8500-7400) odaklanıyor. Projenin amacı, 9. binyıl boyunca Aşıklı’da yemek hazırlama ve tüketmeye yönelik bitkilere dayalı faaliyetleri incelemek, bunun için de özel nitelikli veya kamusal kullanımları yansıtan binalardan edinilen bitki kalıntılarına odaklanarak bunları daha ziyade haneleri temsil eden yapılardan gelen verilerle karşılaştırmaktır. Bu proje, kamusal ve hane içi faaliyetleri ve bunların zaman içinde nasıl evrildiğini daha iyi anlamamıza katkıda bulunmanın yanı sıra, hem yerel hem de bölgesel bağlamda tarım odaklı bir yaşam biçiminin benimsenmesi ve Neolitikleşme sürecini değerlendirebilmek açısından can alıcı öneme sahip olan Aşıklı toplumunun sosyokültürel yaşamına dair yeni fikirler vermeyi de hedefliyor.