D’Anna, Maria Bianca

Freie Universität Berlin

Dr. D’Anna, sosyal hizmet çalışmaları alanındaki üniversite eğitiminin ardından Roma Sapienza Üniversitesi’nde Güneybatı Asya arkeolojisi ve prehistorya okudu. Doktora derecesini Berlin Özgür Üniversitesi’nden 2019 yılında aldı. Arslantepe VI A Dönemi (yaklaşık kal. MÖ 3400–3100) çanak çömleğine odaklanan doktora tezinde, seramik kapların yemekle ilgili pratiklerin yayılmasına nasıl aracılık ettiğini inceledi. Doktora çalışmasında ayrıca, toplumsal ve siyasi eşitsizliğin, iktisadi merkezileşmenin ve temel kaynakların yeniden dağıtımının söz konusu olduğu, kentsel olmayan bir bağlamda yiyeceklerin ve yemekle ilgili pratiklerin iktidar ilişkilerini nasıl inşa ettiğini de ele almıştır.
Dr. D’Anna’nın başlıca ilgi alanları, çanak çömlek çalışmaları, erken karmaşık toplumlarda gıda politikalarının ve birlikte yiyip içmenin rolü, uygulama (pratik) kuramı ve Mezopotamya’da toplumsal ve ekonomik eşitsizliğin oluşumudur. Türkiye ve Suriye’de yaptığı saha araştırmalarının ardından hâlen Kuzey Mezopotamya ve Güney Kafkasya’nın Geç Neolitik ve Kalkolitik dönemleri üzerine çalışmaktadır.
ANAMED’de yürüttüğü projede ise Tepecik’i (Altınova, Elazığ) mercek altına alıyor. Geç Kalkolitik dönem seramiklerini teknolojik, morfolojik ve fonksiyonel açılardan inceleyerek üretim alanlarını saptamayı, farklı seramik geleneklerinin Tepecik’te nasıl bir arada varlıklarını sürdürdüklerini ve belki de belirli birtakım faaliyetlere nasıl vasıta olduklarını keşfetmeyi amaçlıyor. Bölgede bulunan Geç Kalkolitik seramik öbeklerinin çeşitliliği, derin toplumsal, iktisadi ve siyasi değişimlerin yaşandığı bir çağda Yukarı Fırat yerleşmelerinin hem kendi aralarındaki hem de Anadolu’nun başka bölgeleriyle ve Uruk dünyasıyla olan karmaşık ilişkilerini somut bir şekilde gözler önüne seriyor.