Bolel, Canan

University of Washington

Araştırma Konusu: Bir Osmanlı Şehrinin Kenarında: İzmir Yahudi Cemaatinde Dışlama Politikaları (1847-1923)

Canan Bolel, Washington Üniversitesi Yakın ve Orta Doğu Çalışmaları Programı’nda doktora adayıdır. Yüksek lisans derecesini 2014 yılında Londra Ekonomi Okulu (London School of Economics and Political Science) Sosyoloji Bölümü’nden aldı. On dokuzuncu yüzyıl Osmanlı liman kentlerinde yoksulluk ve marjinalleşme deneyimleriyle ilgilenen Bolel’in şimdiki araştırması Osmanlı şehirlerinde cemaat içi dışlama olgusunun ortaya çıkmasına ve sürmesine zemin hazırlayan tarihsel koşulları ele alıyor. ANAMED’deki projesi ise 1847-1923 arası dönemde İzmir Yahudi cemaatine odaklanıyor ve hızlı bir dönüşüme sahne olan bu liman şehrinde değişmekte olan marjinallik tanımlarının yoksulları zapturapt altına alma uygulamalarını nasıl etkilediğini inceliyor. Bolel, yoksulların toplumdan dışlanmasının nizam-ı âlemi ayakta tutmanın başlıca koşulu olduğu bu mikrokozmosu anlayabilmek amacıyla sosyolojinin yanı sıra tarihsel-mekânsal yöntemlere de başvuruyor. Çalışması, uzun zamandır hem azınlık toplumunun hem de Osmanlı ve Yahudi tarihyazımlarının kıyısına itilmiş olan dışlanmış cemaat mensuplarının sesini duyurarak Osmanlı geçmişinin sunumuna katkıda bulunmayı amaçlıyor.