Scroll Top

Module 5 – Open Science Practices

Sunumun başlığı: / Açık Erişim Yayıncılıkta Sürdürülebilirlik Arayışı

Konuşmanızın Özeti (100 kelime):

Açık Erişim Yayıncılıkta Sürdürülebilirlik Arayışı

Bilimsel açık erişimli yayınlar, kütüphaneleri ve araştırmacıları bilimsel içeriğe erişmek için abonelik ücreti ödemekten kurtararak, tüm akademisyenler için ücretsiz olarak erişilebilir olma avantajına sahiptir. Geleneksel abonelik modelindeki değişiklik birkaç yıldır yaşanmakta. Bu noktada kütüphaneciler olarak bilimsel yayıncılık için hangi modelin sürdürülebilir olduğunu bulmamız gerekiyor.

Bu oturum aşağıdaki gibi soruları yanıtlamayı amaçlamaktadır:

  • Açık erişim yayıncılığı çağı için hangi modeller ortaya çıkıyor?
  • Bu modeller farklı türdeki kurum ve yayıncıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanabilir mi?
  • Uzun vadede sürdürülebilirler mi?
  • Yazarların, fon sağlayıcıların, fon sağlayıcıların, kurumların vb. ihtiyaçlarına hizmet ediyorlar mı?

Oturumun sonunda, sürdürülebilir bir açık erişim yayıncılık modeli oluşturmak için sorduğumuz sorulara yanıtlar bulmayı umuyoruz.

Konuşmacı (lar)’ın Kısa Biyografisi (100 kelime):

2002 yılında İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümünden mezun olan Ersan Dur şu an Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi’nde Referans ve Akademik İletişim Kütüphanecisi olarak görev yapmaktadır. Koç Üniversitesi mensuplarına bibliyometrik analiz, akademik yayıncılık süreçleri, açık bilim ve akademik dürüstlük konularında destek hizmeti vermektedir. Ayrıca açık erişim ve açık bilim hizmetleri geliştirmek amacıyla kurulan Kütüphane Açık Erişim Ekibinin bir üyesidir.

Öğrenim Gördüğünüz/Çalıştığınız Kurum: Koç Üniversitesi

Sunumun başlığı: Bağlantılı Açık Veri ve Kültürel Miras Çalışmaları

Konuşmanızın Özeti (100 kelime): Bağlı veri kavramı, temel işlevi hem insanlar hem de bilgisayarlar tarafından anlaşılabilecek veriler için ortam sağlayan anlamsal ağın önemli yapı yapı taşlarından biridir. Bağlı veri, farklı veri setleri arasında, hiyerarşik olmayan bir şekilde bağlantı kurulmasını sağlar. Böylece, veri ve veri setleri ile ilgili bilgi katlanarak ve hızlı bir şekilde büyür. Bağlı verinin yayımlanması için belli standartlar ve yapılandırmalar gereklidir. Böylece veriler, belli standartlar çerçevesinde hızlı bir şekilde kavranabilir. Bu bağlamda, bu sunum, bağlı veri kavramını ve bu kavramın avantajlarını kültürel miras çalışmaları çerçevesi içinde tartışacaktır.

Konuşmacı (lar)’ın Kısa Biyografisi (100 kelime):

Alper Aşınmaz, arkeoloji alanında doktora derecesine sahip bir arkeologdur. Başlıca araştırma ilgi alanları arasında arkeolojik yöntem ve teori, CBS tabanlı mekansal analiz teknikleri, arkeolojik araştırmalarda uzaktan algılama uygulamaları, Anadolu Tunç Çağı ve antik kırsal peyzaj çalışmaları yer almaktadır. Dr.Aşinmaz, ANAMED tarafından depolanan tarihsel hava görüntüleri, fotoğraflar, haritalar, el yazmaları, arşivler, müze objeleri, tüm arkeolojik veritabanları gibi mevcut veri tabanlarının iyileştirilmesi, veri setleri arasında uyumluluğun sağlanması ve yayınlanacak verilerin bağlantılı açık veri olarak yapılandırılmasını içeren Linking Anatolian Past projesinde, dijital arazi modelleri (DTM) ve dijital yüzey modelleri (DSM) üretmek için uzaktan algılama görüntülerinin işlenmesine yardımcı olmaktan sorumludur.
 

 

Öğrenim Gördüğünüz/Çalıştığınız Kurum: ANAMED