Scroll Top

Module 3 – Digital Humanities Projects

Koç Ünversitesi Dijital Koleksiyonları

Konuşmanızın Özeti (100 kelime):

Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi, 38 koleksiyonda 250.000’den fazla dijital öğeyi içeren dijital koleksiyonlar web sitesi aracılığıyla çeşitli alanlarda akademik, tarihi ve kültürel miras materyaline erişim sağlamaktadır. Koç Üniversitesi Dijital Koleksiyonları (KU-DC), dijitalleştirilen birincil kaynakları koruyarak ve bu kaynaklara erişim sunarak üniversite öğretim üyelerinin, araştırmacılarının, öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve çalışanlarının faaliyetlerini destekleyen Koç Üniversitesi Kütüphaneleri’nin önemli hizmetlerinden birini oluşturur. Konuşma, Suna Kıraç Kütüphanesi’nin dijital koleksiyonlar çevrimiçi sitesinin içierği ve yapısı hakkında bilgi vererek, kütüphanenin kurumsal ve kültürel miras arşiv projeleriyle ilgili koruma, kullanım, iş birlikleri ve katılım alanlarına odaklanmayı amaçlıyor.

Konuşmacı (lar)’ın Kısa Biyografisi (100 kelime):

Mustafa Ergül İstanbul Üniversitesi Sosyoloji ve Sanat Tarihi bölümlerinden mezun oldu. 2015’te İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 2012 – 2017 arası SALT Araştırma bünyesinde, kütüphane koleksiyonun geliştirilmesine katkı sağladı ve çeşitli arşiv projeleri yürüttü. Mustafa Ergül, 2017’den itibaren Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesinde kurumsal ve özel arşivlerden sorumlu arşiv uzmanı olarak görev yapmakta; dijital arşivcilik, kültürel miras, koleksiyon geliştirme ve yönetimi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Öğrenim Gördüğünüz/Çalıştığınız Kurum:

Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi

Koç Ünversitesi Dijital Koleksiyonları

Konuşmanızın Özeti (100 kelime):

Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi, 38 koleksiyonda 250.000’den fazla dijital öğeyi içeren dijital koleksiyonlar web sitesi aracılığıyla çeşitli alanlarda akademik, tarihi ve kültürel miras materyaline erişim sağlamaktadır. Koç Üniversitesi Dijital Koleksiyonları (KU-DC), dijitalleştirilen birincil kaynakları koruyarak ve bu kaynaklara erişim sunarak üniversite öğretim üyelerinin, araştırmacılarının, öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve çalışanlarının faaliyetlerini destekleyen Koç Üniversitesi Kütüphaneleri’nin önemli hizmetlerinden birini oluşturur. Konuşma, Suna Kıraç Kütüphanesi’nin dijital koleksiyonlar çevrimiçi sitesinin içierği ve yapısı hakkında bilgi vererek, kütüphanenin kurumsal ve kültürel miras arşiv projeleriyle ilgili koruma, kullanım, iş birlikleri ve katılım alanlarına odaklanmayı amaçlıyor.

Konuşmacı (lar)’ın Kısa Biyografisi (100 kelime):

Mustafa Ergül İstanbul Üniversitesi Sosyoloji ve Sanat Tarihi bölümlerinden mezun oldu. 2015’te İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 2012 – 2017 arası SALT Araştırma bünyesinde, kütüphane koleksiyonun geliştirilmesine katkı sağladı ve çeşitli arşiv projeleri yürüttü. Mustafa Ergül, 2017’den itibaren Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesinde kurumsal ve özel arşivlerden sorumlu arşiv uzmanı olarak görev yapmakta; dijital arşivcilik, kültürel miras, koleksiyon geliştirme ve yönetimi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Öğrenim Gördüğünüz/Çalıştığınız Kurum:

Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi

Presentation’s Title: Digitalisation and 3D Modeling of the subterranean structures of Hagia Sophia and GIS applications for understanding  the historical water supply

Summary of Your Speech (100 words):

The interdisciplinary survey and documentation of subterranean remains in the area of Hagia Sophia has begun in 2005 under the direction of Çiğdem Özkan Aygün. Her study has been continued with the surveys beneath Hippodrome and Topkapı Palace area and revealed the connections in the water supply. Dr. Aygün has been conducting the fieldworks of ‘Water in İstanbul’ project supported by BIAA since 2020.

Through those surveys, it is proved that Hagia Sophia’s area had a strategic place on the water supply distribution over the first hill of the city where was the extreme end of the ancient water supply line.

Konuşmacı (lar)’ın Kısa Biyografisi (100 kelime):

Ece Uysal Engüdar (Yıldız Teknik Üniversitesi) 2007-2012 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Üniversitesi mimarlık bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Lisans eğitimi süresinde Ayasofya Müzesi başta olmak üzere İstanbul’da yer alan taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon çalışmalarında ve arkeolojik kazılarda görev almıştır. 2012 yılında Roma La Sapienza Üniversitesi’nde Mimarlık ve Restorasyon yüksek lisans programına başlamış ve 2015 yılında üniversiteden mezun olmuştur. 2016 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık ABD, Rölöve ve Restorasyon doktora programına başlamıştır.

Konuşmacı (lar)’ın Kısa Biyografisi (100 kelime):

Hande Saraç, 2021 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde lisans eğitimini tamamlamış olan bir şehir plancısıdır. Ayrıca İstanbul Üniversitesinde Sosyoloji lisans eğitimine devam etmektedir. Üniversite eğitimi sırasında sanat tarihi, arkeoloji, haritalama ve verilerin dijitalleştirilmesi gibi konulara ilgi duymaya başladı. 2022 yılının haziran ayı itibari ile BIAA tarafından desteklenen ‘Water in Istanbul’ projesinde Çiğdem Özkan Aygün’ün ekibinde proje asistanı olarak görev almaktadır. Ayasofya ve çevresindeki yeraltı kalıntılarının araştırılması ve dijitalleştirilmesi konusunda çalışmalara katkı sağlamaktadır. Verilerin dijitalleştirilmesi ve görselleştirilmesi adına CBS uygulama çalışmalarına destek vermektedir.

Öğrenim Gördüğünüz/Çalıştığınız Kurum:

İstanbul Teknik Üniversitesi

Sunum başlığı:
Canlı tarihi belgelemek: İstanbul kent surları

Sunum özeti:

İstanbul’u büyük bir höyüğe benzetmek hiç yanlış olmaz. Bu höyük, canlı bir organizma gibi nefes alır ve sürekli gelişir. Dünyanın en görkemli surlarıyla çevrili Tarihi Yarımada, höyüğün en tepe noktası, kent tarihinin en rahat anlaşılacağı yer. Zengin bir insan çeşitliliği, İstanbul höyüğünü şekillendirmeye devam ediyor. Şekillendirirken de tahrip ediyor. Maalesef bu tahribatı sistemli bir şekilde kentin tamamında izleyemiyoruz.

 

Kullanılan kültürel mirası belgelemek hiç bitmeyen bir süreç. Koç Üniversitesi’ne bağlı Genç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi (GABAM) öncülüğünde 2017’de başlayan ve fotoğrafçı olarak parçası olduğumuz “İstanbul Kent Surları” projesi, kent surları özelinde, akademik bir bakış açısıyla düzgün bir belgeleme yapılmasını sağladı. Bu seminer İstanbul Kent Surları üzerine yaptığımız belgeleme çalışmanın verilerini ve dört yıla aşan bir sürede sahada edindiğimiz tecrübeleri size aktarmak için hazırlandı. Deneyimlerimizi paylaşacağımız seminerin ardından İstanbul Kent Surlarını ziyaret edeceğiz, hep birlikte fotoğraflayacağız.

 

Konuşmacıların kısa özgeçmişi:

Gökhan Tan
1972’de dünyaya geldiği Ankara’da 24 yıl yaşadı. ODTÜ’de ekonomi öğrenimi gördü. Gazeteciliğe 1993’te ATLAS dergisinde muhabir olarak başladı. 2000’de beri editörlük ve fotoğraf editörlüğü yapıyor. En çok kent ve mimari, çevre, medya ve kültür mirası konularıyla ilgileniyor. İstanbul’a özel bir merakı var. Aralarında National Geographic, NTV Tarih, Radikal ve BBC Türkçe’nin de bulunduğu birçok gazete, dergi ve dijital yayın için yazdı ve fotoğraf çekti. Balyan Ailesi Mimarisi (2007) ve Adalar, Binalar ve Mimarlar (2011) başlıklı iki fotoğraf sergisi açtı. Öğretim görevlisi olarak çalıştığı İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde gazetecilik dersleri veriyor.

Görkem Kızılkayak

1976 İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi’nde Arkeoloji öğrenimi gören Kızılkayak, yüksek lisansını Bizans mimarisi üzerine yaptı. 90’lı yıllardan itibaren çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kültür mirası üzerine çalıştı; birçok dergide yazdı ve fotoğraf çekti.

Sokak sanatına ilgi ve tutkusu son sekiz yılda Kızılkayak’ın kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Bu konuda birçok proje yürütüyor, kentlerin görünür mekânlarında ulusal ve uluslararası sanatçılar için kalıcı performans alanları organize ediyor. Çevre bilinci, doğa, barış gibi özel temalara dikkat çekmeyi amaçlayan bu performanslar çeşitli konsolosluklar, belediyeler ve firmalar tarafından desteleniyor.

Kızılkayak halen, Beşiktaş Belediyesi tarafından 2008’de yayınlanmaya başlayan B+ kent kültürü dergisinde yayın yönetmeni olarak çalışıyor.

Sunumun başlığı: Tarihçiler ve Arkeologlar WikiGap’te buluşuyor!

Konuşmanızın Özeti (100 kelime):

Vikipedi, dünya çapında gönüllüler tarafından oluşturulan, düzenlenen ve doğrulanan en kapsamlı açık erişimli bir çevrimiçi ansiklopedidir. Wikimedia Topluluğu Kullanıcı Grubu Türkiye ise Türkiye’de Vikipedi’ye katkı veren gönüllülerden oluşan bir topluluktur. Türkçe Vikipedi’de yer alan eksik ve yanlış bilgilerin, katılımcıların rehberliği, desteği ve öğrencilerle ortak çalışmalarıyla hem Türkçe kaynakların geliştirilmesine hem de araştırmacıların dijital okuryazarlık ve açık kaynaklara katkıda bulunma kültürü konusundaki farkındalıklarının artmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Vikipedi, üniversitelerde akademik çalışmalarda da halka ulaşmanın etkili bir yoludur. Bu Vikimaraton’da tarihçiler ve arkeologlar, açık veri kaynağı olan Vikipedi’ye nasıl katkı verebilecekleri, dijital okuryazarlık konularında bilgi sahibi olacaklar. Katılımcılar ayrıca  Vikipedi’de bulunan tarih, sanat tarihi, arkeoloji konularında yeni maddeleri oluşturmayı, daha önceden yazılan maddeleri düzenlemeyi öğrenecekler.

Not: Tüm katılımcıların kendi laptop, akıllı telefon veya tabletlerini getirmeleri gerekmektedir.

Konuşmacı (lar)’ın Kısa Biyografisi (100 kelime):

Başak Tosun 1977 yılında Adana’da doğdu. Lisans öğrenimini 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. 16 yıl internet hizmetleri alanında çalıştı. 2005 yılında bu yana açık lisanslı dijital içerik üretim ve paylaşımını yaygınlaştırma konusunda gönüllü olarak Wikimedia Vakfı ile çalışıyor. Türkiye’deki Wikimedia Topluluğu Kullanıcı Grubu ve Dijital Bilgi Derneği’nin kurucularından. Bu oluşumların etkinlikleri kapsamında 2015’ten bu yana üniversitelerde ve sivil toplum kurumlarında eğitimler düzenlemekte, özellikle kadınların görünür kılınmasına yönelik vikimaraton etkinliklerini yönetmekte, açık lisansla dijital bilgi paylaşımını yaygınlaştırmak üzere müze, arşiv, kütüphanelerle işbirliği çalışmalarına katılmakta.

Zafer Batık 1978 yılında İzmit’te doğdu. 2000 yılında Kocaeli Üniversitesi Kontrol Sistemleri bölümünü bitirdi. 19 yıl akıllı binalarla ilgili bir şirkette çalıştı. Bu şirkette çalışırken Rusya ve Türki Cumhuriyetlerde çeşitli şantiyelerde görev aldı. 2008 yılından beri Türkçe Vikipedi’de editör, 2015 yılından beri hizmetli. 2016 yılında kurulan Wikimedia Topluluğu Kullanıcı Grubu Türkiye’nin kurucu üyelerinden. Genelde, Vikipedi’de son değişiklikleri ve yeni maddeleri kontrol etmekte. Özellikle sporla ilgili maddelere çok ilgi duyuyor. Ayrıca Vikipedi’nin görsel yönden de zenginleşmesi için fotoğraflar çekerek, telif hakları serbest olarak bu fotoğrafları açık lisanslarla Vikipedi’ye yüklüyor.

Naz Özkan, 2020 yılından bu yana Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (CASE) ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün (CSSH) liaison kütüphanecisi ve Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi’nde referans ve tanıtım kütüphanecisi olarak çalışmaktadır. 2016 – 2020  yılları arasında Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) birim kütüphanecisi ve ANAMED Kütüphanesinin BiblioPera temsilcisi olarak çalışmıştır. 2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden ve 2022 yılında İstanbul Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm Bölümü’nden mezun olmuştur.

Şubat 2020’den bu yana, Suna Kıraç Kütüphanesi’nin referans ve  tanıtım kütüphanecisi olarak, çeşitli görevlerde bulundu ve sayısız projeye katıldı. Kütüphanenin eğitim programlarına destek olma, ders odaklı kütüphane eğitimleri düzenleme, öğrencilere birebir araştırma desteği verme, konu odaklı kütüphane rehberleri oluşturma, kütüphane sosyal medya hesaplarını yönetme ve tanıtım faaliyetlerinde yer alma, farklı temalarda kitap sergileri düzenleme, SKL Sanal Kitap Kulübü toplantıları organize etme, Suna Kıraç Kütüphanesi Hazine  Serisine katkıda bulunma gibi görevleri yürütmekte olan Özkan, çalışmalarını çeşitli ulusal ve uluslararası konferanslarda sunmuştur. 2021 yılından beri Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi “İstanbul’u Dinliyorum…” isimli podcast serisini yapmaktadır.

Öğrenim Gördüğünüz/Çalıştığınız Kurum:

Başak Tosun & Zafer Batık – Wikipedia Topluluğu Kullanıcı Grubu Türkiye üyeleri

Moderatör: Naz Özkan

Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Referans ve Tanıtım Kütüphanecisi