Yıldız, Özge

Harvard University

Araştırma Konusu: “İmansız Cami”nin İnşası: On Yedinci Yüzyıldaki Siyasi ve Toplumsal Dönüşümler Bağlamında Sultan Ahmed Külliyesi (1609-1616)

Özge Yıldız, Harvard Üniversitesi Sanat ve Mimarlık Tarihi Bölümü, Aga Khan İslam Sanatı ve Mimarisi Programı’nda doktora adayı olup danışmanı Gülru Necipoğlu’dur. Yıldız’ın doktora tez projesi, on yedinci yüzyıldaki siyasal ve toplumsal dönüşümler bağlamında Sultan Ahmed Camii’nin inşa sürecine (1609–1617) odaklanmaktadır.