Wingham, Zavier

New York University

Araştırma Konusu: “Zenci” Olmak: Osmanlı İmparatorluğu’nda Irkı Tanımlamak (1840-1914)

Wingham, Tarih, Orta Doğu ve İslam Çalışmaları ortak programında doktora adayıdır. ANAMED’de geçireceği süre içerisinde, 1840’lardan Birinci Dünya Savaşı’nın başladığı 1914 yılına kadar olan dönemde Osmanlı elitinin ırk, kölelik ve siyahlık hakkında değişen fikirlerinin köleleştirilmiş ve azat edilmiş Afrikalılara yönelik yeni ırksallaştırma biçimlerine nasıl etki ettiğini, bir yandan da Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Afrikalıların bu ırksallaştırma süreçlerini nasıl deneyimlediklerini, bu yolda ne tür yeni cemaatler ve yaşam tarzları oluşturmaya çalıştıklarını inceleyecektir.

Bursiyer Tanıtım Videosu için tıklayın