Willett, Patrick

University at Buffalo / University of Leuven

Araştırma Konusu: Güneybatı Anadolu’nun Dönüşen Peyzajları: Holosen Çağı Boyunca Sagalassos Yöresinde Sosyal ve Çevresel Değişim

Patrick Willett SUNY Buffalo’da antropoloji, Leuven Üniversitesi’nde ise arkeoloji eğitimi görmekte olan bir doktora adayıdır. Topluluklar ile yaşadıkları çevre arasındaki uzun süreli dinamik ilişkilere odaklanan şimdiki araştırması, özellikle dağlık kesimler gibi iktisadi bakımdan marjinal konumda bulunan peyzajları ele alıyor. Willett’in ANAMED’deki projesi doktora tezinin bir parçasını oluşturacaktır; tez, Orta Holosen döneminden itibaren Türkiye’nin güneybatısındaki antik Sagalassos topraklarının bilinen yerleşim tarihi ve arkeolojik potansiyel modelleri ile yerel ve bölgesel ölçekte elde edilmiş paleo-çevresel veriler arasında bağıntı kurmayı hedefliyor. İnsanların çevre üzerindeki etkisinde ve insan-çevre etkileşimlerinde zaman içerisinde meydana gelen eğilimleri belirlemek, peyzaj sistemlerinin dirençliliğini ve sürdürülebilirliğini değerlendirmek, son birkaç binyıl boyunca Türkiye’nin güneybatısında arazi örtüsü ve peyzajın diğer unsurları ile yerleşme örüntüleri arasında gelişen ilişkiyi anlamak bu araştırmanın temel amaçlarını oluşturuyor.