Willet, Rinse

KU Leuven, Belgium

Doktorasını Roma İmparatorluğu’nun doğu bölgelerinde kullanılan sofra kapları üzerine yazdığı tezle 2012 yılında Leuven Üniversitesi’nde tamamlayan Dr. Willet, 2013’te Avrupa Araştırma Konseyi’nin (ERC) desteklediği “Empire of 2000 Cities: Urban Networks and Economic Integration in the Roman Empire” (“2000 Şehirli İmparatorluk: Roma İmparatorluğu’nda Kentsel Ağlar ve Ekonomik Entegrasyon”) başlıklı proje kapsamında Leiden Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmaya başladı. Anadolu’daki Roma şehir ve kasabaları üzerine yaptığı inceleme kitap olarak yayımlandı (The Geography of Urbanism in Roman Asia Minor, 2019, Sheffield). Bu çalışma, köy veya küçük kasabanın Helenistik çağ ve Roma dönemi yaşantısında çok büyük önem taşıyan bir yerleşme tipi olduğu açıkça ortaya koymuştur. Willet, Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi kapsamında yapılan yoğun yüzey araştırmasının ortak başkanı olarak ekibiyle birlikte Sagalassos kenti çevresindeki köy yaşamına dair kayda değer boyutta (anıtsal ölçekte) kalıntılar keşfetti. ANAMED’deki araştırmasında, bu kalıntıları inceleyerek Helenistik çağ ve Roma döneminde Anadolu köy yaşantısının öyküsünü yeniden kurmayı amaçlamaktadır.