Vukašinović, Milan

EHESS, Paris / University of Belgrade

Bizans tarihçisi olan Dr. Vukašinović, Paris’teki École des Hautes Études en Sciences Sociales ile Belgrad Üniversitesi’nden Bizans Tarihi alanında ortak doktora derecesi almıştır. Doktora tezi, 13. yüzyılın ilk yarısına ait Bizans ve Sırp anlatılarında ideoloji ve iktidar ilişkilerine dair soruları ele alırken Ortaçağ metinleri ile eleştirel teoriyi bir araya getirmektedir. Vukašinović’in tezinde üzerinde durduğu noktalar, insan deneyiminin anlatısallığı ve mekânsallığıdır. Vukašinović’in ayrıca 9. ve 10. yüzyılların sosyal ve kültürel tarihi ile toplumsal cinsiyet tarihi üzerine de yayınları vardır.
Şimdi üzerinde çlıştığı proje ise Bizans Anadolusu’nun tarihine eğiliyor ve 13. yüzyıla ait benlik anlatıları ve benlik belgelerinde mekân, mekânın inşası ve yazarın benliğiyle olan ilişkisi meselelerini ele alıyor. Bizans Anadolusu’yla güçlü bağları olan dört adamın (Nikephoros Blemmydes, VIII. Mihail Paleologos, Arsenios Autoreianos ve Kıbrıslı Gregorios’un) otobiyografik yazıları ile Lembos Manastırı’nda bulunan bir belge koleksiyonunu inceleyeceği bu çalışmada, Vukašinović, Bizans yazarlarının gerek kendileri gerekse de yaşadıkları mekânlar ve sosyal çevreleri hakkında hikâyeler anlatırken kullandıkları anlatım stratejilerini analiz ediyor. Bunu yaparken de mekânın haritalandırılabilirliğine dair modern zamanlara özgü peşin hükümleri sarsıyor ve modern araştırmaların etnik veya milli kimliğe yaptığı vurguyu sorguluyor.