Vryzidis, Nikolaos 

British School at Athens

Araştırma Konusu: Osmanlı İmparatorluğu’nda Rum Ortodoks Kilise Kostümü: 15.-17. Yüzyıllar

Sanat tarihçisi olan Dr. Vryzidis, doktora derecesini 2015 yılında Londra Üniversitesi SOAS’tan aldı. Kaynağını doktora araştırmasından alan projesi, kıyafetlere yansıyan Rum kilise estetiğinin Osmanlı döneminin ilk yüzyılları boyunca geçirdiği evrimi inceliyor. Araştırmasının özünde, Bizans geleneğinin Osmanlı dindışı estetiğinden gelen alıntılarla harmanlanması yatmaktadır. Rum Kilisesi tarafından benimsenen yeni, senkretik kıyafet kodu, Bizans ve Osmanlı sembolizm sistemlerinin yan yana getirilmesiyle üretilen ve derhâl algılanan bir mesaj vermekteydi. Hıristiyan ikonografisi ile anikonizm arasındaki etkileşim, yabancı dokumaların seçici olarak kullanılması ve Bizans ikonografik modellerinin güncellenmesi, bu çoğulcu ancak tutarlı Rum Ortodoks estetiğinin ortaya koyduğu meselelerden yalnızca birkaçıdır. Esasen bu çalışma, Rum rahip kostümü ile ilgili olarak kültürel ögelerin aktif olarak kabul edilip benimsenmesi olgusunu gözler önüne sermeyi ve Bizans’ın sonraki yaşamında Osmanlı kültürel ortamında izlediği farklı yolları göstermeyi amaçlamaktadır.