Vergnaud, Baptiste

French Institute of Anatolian Studies

Araştırma Konusu: Labraunda ve Euromos: Klasik ve Helenistik Dönemlerde İç Karya Tahkimatlarının Arkeolojisi ve Tarihi

Anadolu neredeyse on yıldır araştırmalarının odak noktasını oluşturmaktadır. Hem yüksek lisans hem de doktora tezi Anadolu’daki tahkimatların incelenmesine adanmıştır. Doktora derecesini 2012’de Bordeaux Üniversitesi’nden almıştır.
2010 yılında Labraunda’daki (Karya) kazıları yürüten İsveçli ekibe katılmıştır. 2012’den beri de bu yerleşmede bulunan Zeus Labraundos kutsal alanına hâkim konumdaki Klasik ve Helenistik dönem kalesinde kazı yapmaktadır. 2014 yılında, komşu yerleşme olan Euromos’un kent surlarına odaklanan yeni bir projeye başlamıştır.
Araştırması, küçük bir coğrafi alanda (Karya’nın iç kesiminde) yer alan iki farklı sitin –bir şehir ile kırsal bölgedeki bir kalenin– incelenmesi yoluyla, Klasik ve Helenistik dönemlerden kalma Karya tahkimatlarının ilk kapsamlı arkeolojik dokümantasyonunu sağlamayı amaçlamaktadır. Bu projeyi özgün kılan, şimdiye kadar Karya’da hiçbir tahkimatın stratigrafik analiz yoluyla tarihlendirilmemiş oluşudur. Bu anıtsal yapıların inşa ve kullanım tarihlerinin kesin olarak belirlenmesi, nihayetinde, özellikle Büyük İskender’in fethinden sonraki dönemde Karya’nın siyasi ve askerî tarihindeki karanlık noktaların aydınlatılmasına yardımcı olacaktır.
Sahada yapılan araştırmalar, bu iki savunma sisteminin kronolojisi ile ilgili olarak çok ilginç sonuçlar vermiş, aynı zamanda bu yapıların içinde sürdürülen günlük yaşamla ilgili muazzam miktarda bilgi de sağlamıştır. ANAMED’deki bursiyerlik sürecini, hem Euromos hem de Labraunda’dan gelen saha çalışması verilerinin işlenmesine ve Labraunda savunma ağı üzerine yazdığı monografinin düzeltilerek yayına hazır hâle getirilmesine ayıracaktır.