Vasic, Milena

Free University of Berlin

Araştırma Konusu: Neolitik Dönemde Orta Doğu’da Kişisel Süsler: Çatalhöyük Örneği

Doktora tezi, Neolitik dönem yerleşmesi Çatalhöyük’te (MÖ 7400-6000) vücut süslemelerinin gelişimine ve sergilenen dış görünüş ile onun ardında yatan tercihler arasındaki bağlantıya odaklanmaktadır. Bedensel süslerin kullanımında etkili olan sosyal süreçlere ilişkin çıkarımlarda bulunmak ve bu pratiklerin insanlar ile nesneler arasındaki ilişkiyi nasıl yansıttığını belirlemek, bu araştırmanın ağırlık noktasını oluşturur.
Çatalhöyük, bu soruları yanıtlamak için mükemmel bir veri seti sunmaktadır, çünkü hem çok sayıdaki gömütte hem de başka tür kontekstlerde ele geçmiş bol miktarda kişisel süs eşyası örneği barındırır. Bu araştırmanın temel katkısı, çok sayıda değişik tür objeyi bir araya getirerek kişisel süsleme olgusunun tüm yönlerinin sentezini yapmak ve böylece konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak olacaktır. Tek başına hiçbir materyal türü insanların nesnelerle olan karmaşık ilişkisini veya kişisel ve toplumsal kimliklerin tezahürlerini tam olarak aydınlatamaz; bunun için tüm süs çeşitlerinin birlikte analiz edilmesi gerekir. Bu nedenle, çeşitli materyallerden yapılmış çok sayıda (38.000’den fazla) boncuk ve kolye ucu ile daha az sayıdaki yüzük, pazubent, iğne ve gerdanlık gibi ziynet eşyalarının yanı sıra vücut boyama için kullanılan pigmentler de bu araştırmaya dâhil edilmiştir. Bu çalışma, Çatalhöyük sakinleri ile süsleri arasındaki ilişkiyi anlamak için bedensel süs eşyalarının bağlamsal, mekânsal ve zamansal dağılımını ve bunların duvar resimleri ile heykelcikler üzerindeki tasvirlerinin incelenmesini içermektedir.