Vandam, Ralf

Institute for European and Mediterranean Archaeology

Araştırma Konusu: Başa Dönüş: Geç Kalkolitik ve Erken Tunç Çağı I Boyunca (MÖ 3500-2700) Güneybatı Türkiye’de Bulunan Değiş Tokuş Ağlarının Erken Dönem Toplumsal Karmaşıklık Düzeyi Bakımından Yeniden İnşası

French Institute of Anatolian StudiesRalf Vandam, Batı Anadolu’da insan-çevre etkileşimleri, erken dönem köy toplumlarının sosyal dinamikleri ve ilk karmaşık toplumsal yapıların ortaya çıkışı üzerine araştırmalar yapmaktadır. Doktorasını Burdur Ovası’nın Geç Prehistorik dönemdeki (MÖ 8000-2000) kültürel peyzajı üzerine yazdığı tezle 2014 yılında Leuven Üniversitesi’nde tamamladı. Bu araştırma için 2010-2012 yılları arasında Hacılar antik yerleşmesi çevresinde yoğun bir arkeolojik yüzey araştırması projesinin ortak direktörlüğünü yaptı; 2013 ve 2014’te de materyal incelemeleri için alana ek çalışma seferleri gerçekleştirdi. Doktorasının ardından, Belçika Amerikan Eğitim Vakfı’ndan burs alarak Buffalo Üniversitesi ile ona bağlı Avrupa ve Akdeniz Arkeolojisi Enstitüsü’nde bir yıllık doktora sonrası çalışması için hak kazandı. O yıl, ilk karmaşık toplumların ortaya çıkışına ışık tutmak amacıyla Batı Anadolu’daki Geç Kalkolitik-Erken Tunç Çağı geçiş dönemine odaklandı. ANAMED’de yapacağı çalışmada da Geç Prehistorik dönemde Burdur yöresindeki değiş tokuş ve etkileşim ağlarını artan karmaşıklık düzeyi açısından inceleyecektir. Sagalassos’taki disiplinlerarası arkeolojik araştırma projesine bağlı olan Dr. Vandam, Buffalo Üniversitesi’nde araştırma yardımcı doçenti olarak atanmıştır.