Uzdurum, Melis

İstanbul Üniversitesi

Araştırma Konusu: Neolitik Toplulukların Sosyal Yapısı Hakkında Kerpiç Bize Ne Söyler? Bir Vaka Çalışması Olarak Aşıklı

Melis Uzdurum, Neolitik döneme ait bir köy olan Aşıklı Höyük (kal. MÖ 8500-7400) sakinlerinin yaşam biçimlerindeki değişimleri ve ortaya çıkan bireysel eğilimleri topluluğun sosyal dokusunu yansıtabilen başlıca mimari unsur olan kerpiçi analiz ederek inceleyen bir doktora adayıdır. Araştırması, kerpiç üretimi ve kullanımında rol oynayan sosyal ve teknik süreçleri; malzeme tercihleri, toplumsal değerler ve bireysel eğilimler arasındaki ilişkinin farklı kerpiç kompozisyonlarına yansımasını; üretimde zaman içinde meydana gelen değişimlere yol açan etmenleri ve bu değişimlerin Aşıklı toplumu ile sosyal, kültürel ve iktisadi açıdan nasıl bir bağlantısı olduğunu incelemeyi amaçlıyor. Bu çalışmadan elde edilecek sonucun, İç Anadolu’nun Neolitikleşme sürecinde erken dönem yerleşik toplulukların toplumsal teknolojilerini daha iyi anlamamıza katkıda bulunması bekleniyor. Araştırmada, Aşıklı Höyük’te kerpiç üretimi ve kullanımının işlem zincirini yeniden kurabilmek amacıyla, kerpiç, harç ve sıva kompozisyonu üzerinde uygulanacak olan toprak mikromorfoloji analizi gibi jeoarkeoloji yöntemleri kullanılacaktır. Toprak mikromorfolojisinin prehistorik toplulukların toplumsal yönlerine ilişkin sorulara yanıt bulmak amacıyla kullanılması Türkiye’deki prehistorya arkeolojisi çalışmalarında genellikle yeterince takdir görmemiş bir araştırma alanı olduğundan, bu projenin yeni yaklaşım ve metotları uygulama yönünden bir örnek teşkil ederek Türkiye arkeolojisine katkıda bulunacağı umulmaktadır.