Ulaş, Burhan

Roma Sapienza Üniversitesi, Lecce Salento Üniversitesi

Araştırma Konusu: Prehistorik Çağ ve Bizans Dönemi İstanbul’unun Arkeobotanik Analiz Yoluyla Yeniden Değerlendirilmesi

Burhan Ulaş doktorasını 2015 yılında “Reconstruction of the Origin and Diffusion of Agriculture in the Near East: The Contribution of Morphological, Biometric, and Ethnobotanical Analysis” [Yakın Doğu’da Tarımın Kökeni ve Yayılımını Yeniden Kurmak: Morfolojik, Biyometrik ve Etnobotanik Analizlerin Katkısı] başlıklı teziyle Roma Sapienza Üniversitesi’nde tamamladı. 2003’ten beri Mersin-Yumuktepe Kazısı’nda Lecce-Salentò Üniversitesi (İtalya) Arkeobotanik Laboratuvarı ile bilimsel işbirliği içinde arkeobotanik araştırmaları yürütmektedir. Ulaş, 2007-2008 yıllarında yüksek lisans tezi kapsamında Tübingen Üniversitesi (Almanya) Arkeobotanik Laboratuvarı’nda makrobotanik bitki kalıntıları üzerinde araştırmalar yapmıştır. ANAMED’de ise “Prehistorik Çağ ve Bizans Dönemi İstanbul’unun Arkeobotanik Analiz Yoluyla Yeniden Değerlendirilmesi” başlıklı bir araştırma projesi üzerinde çalışacaktır. Anadolu ile Avrupa arasında bir geçiş/yayılım alanı olan İstanbul’u Prehistorik Çağ ve Bizans dönemi içerisinde ele alan bu proje, hem bu iki ayrı coğrafi bölgenin hem de iki farklı devrin tarihini yeniden kurmaya yönelik bilimsel tartışmalara katkıda bulunmayı amaçlıyor. İstanbul bölgesine ilişkin arkeobotanik çalışmalar sınırlı sayıda olduğundan, bu proje önemli bir açığı kapatma potansiyeli de taşıyor.