Temel Burslar

Koç Üniversitesi, Neolitik Çağ’dan Osmanlı Dönemi’ne kadar uzanan süreçte Türkiye’nin arkeolojisi, sanat tarihi, tarihi ve benzer disiplinleri üzerinde uzmanlaşmış akademisyenlerin başvurularını beklemektedir. Burslar, Koç Üniversitesi’nin Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde bir akademik yıl geçirmeleri için yaklaşık 10 doktora öğrencisi*,10 doktora sonrası** ve kıdemli*** araştırmacılara verilecektir. Başarılı adayların dokuz aylık akademik yıl boyunca (15 Eylül – 15 Haziran) İstanbul’da ikamet etmeleri beklenmektedir. Kıdemli araştırmacılara tek bir dönem için de burs imkanı verilebilmektedir (15 Eylül – 31 Ocak (Güz) ya da 1 Şubat – 15 Haziran (Bahar). Halihazırda İstanbul’da ikamet eden ve/veya aileleri ile birlikte gelen araştırmacılara yönelik sınırlı sayıda yatılı olmayan burslar da mevcuttur.

Burs kapsamında, ulaşım, konaklama, akşam yemeği, bursiyer gezileri ve maaş imkanı sunulmaktadır. Bursiyerler, Merkez’de bulunan kütüphanelerden, seminer ve çalışma odalarından faydalanabilirler. Seçilen adayların tam zamanlı olarak araştırma projelerine odaklanmaları yanı sıra burs süresinde sürdürdükleri çalışmalar ile ilgili iki konferans vermeleri beklenmektedir. Her uyruktan araştırmacıların başvurusuna açık olan burslar için Koç Üniversitesi’nin eğitim dili olan İngilizce’de yetkin olmaları gerekmektedir.

*Doktora öğrencisi - Doktora yeterliliğini tamamlamış ve tez projesi üzerine çalışmakta olan adaylar
**Doktora sonrası araştırmacı - Doktora tezini 11 Eylül 2013 yılından sonra teslim etmiş olan adaylar
***Kıdemli araştırmacı - Doktora tezini 11 Eylül 2013 yılında veya öncesinde teslim etmiş olan adaylar
 

SON BAŞVURU TARİHİ: 15 ARALIK

GERİ DÖN