Ortak Burslar

ANAMED, Anadolu araştırmalarında edindiği öncü rolün bir kanıtı olarak, bir çok prestijli kurumla işbirliği içinde doktora öğrencileri, doktora sonrası ve kıdemli araştırmalarına ortaklaşa burslar sağlamaktadır. Bu burslara başvuru yapacak araştırmacılar, başvurularını tamamlamadan önce ortak-bursun kapsamı dikkatli incelemeleri ve ve şartlarını değerlendirmeleri tavsiye olunur.

Başvuru için lütfen burayı takip ediniz...

Burs ve başvuru süreci ile ilgili sorular anamedapplication@ku.edu.tr adresine yönlendirilmelidir.

*Doktora öğrencisi - Doktora yeterliliğini tamamlamış ve tez projesi üzerine çalışmakta olan adaylar.
**Doktora sonrası araştırmacı - Doktora tezini 11 Eylül 2013 yılından sonra teslim etmiş olan adaylar.
***Kıdemli araştırmacı - Doktora tezini 11 Eylül 2013 yılında veya öncesinde teslim etmiş olan adaylar.

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 15 ARALIK

GERİ DÖN