Burslar

Koç Üniversitesi, Neolitik Çağ’dan Osmanlı Dönemi’ne kadar uzanan süreçte Türkiye’nin arkeolojisi, sanat tarihi, tarihi ve benzeri disiplinler üzerinde uzmanlaşmış akademisyenlerin başvurularını beklemektedir. Burslar, Koç Üniversitesi’nin Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde bir akademik yıl geçirmeleri için yaklaşık 10 doktora öğrencisi ve 10 doktora derecesine sahip akademisyene verilecektir. 

ANAMED’in yoğunlaştığı coğrafi bölge ve zaman diliminde araştırma yapan ve değişik disiplinlerden gelen akademisyenler arasındaki diyaloğu kolaylaştırmak ve işbirliklerine  fırsat sağlamak için bazı temalar öne çıkartılmışktır.  Başvuru  sırasında araştırmacılar çalışmaları bağlamında aşağıdaki temalardan birisi ya da birden fazlası seçebilecekleri gibi, hiç birisini seçmeden de başvurularını tamamlama imkanı bulabilirler. 

1) Çevre ve Toplum

2) Dijital Geçmiş

3) Mobilite ve Bağlantılılık

4) Kimlik Çeşitliliği ve Birlikte Yaşam