Yeni Kitaplar

Byzantine Images and their Afterlives: Essays in Honor of Annemarie Weyl Carr / Bizans Resmi ve Sonrası: Annemarie Weyl Carr Onuruna Makaleler

 • Yayınevi: Ashgate Publishing Limited
 • Derleyen(ler): Lynn Jones

The twelve papers written for this volume reflect the wide scope of Annemarie Weyl Carr's interests and the equally wide impact of her work. The concepts linking the essays include the examination of form and meaning, the relationship between original and copy, and reception and cultural identity in medieval art and architecture. Carr’s work focuses on the object but considers the audience, looks at the copy for retention or rejection of the original form and meaning, and always seeks to understand the relationship between intent and perception. She examines the elusive nature of ’center’ and ’periphery’, expanding and enriching the discourse of manuscript production, icons and their copies, and the dissemination of style and meaning

< DETAY >

Çukulata: Çikolatanın Yerli Tarihi

 • Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
 • Yazar(lar): Saadet Özen

Pek az yiyecek hayatımızda çikolata kadar itibara sahip: Aynı küçük paket büyük küçük herkesin sevgilisidir, hastalıkta sağlıkta, dertte eğlencede hep mutluluk kaynağıdır. O kadar ki çikolatanın bilinmediği bir dönem, bir hayat hayal etmek bile zor. Oysa çikolata bugünkü mertebesine uzun bir yoldan geçerek kavuştu. Bu kitap çikolatanin geçmişinden bir sayfaya; Osmanlı döneminden başlayan, 1960'lara kadar uzanan yerli tarihine odaklanıyor. Çikolatanın nasıl geldiğini, tanıtıldığını ve algılandığını ele alıyor... Eskiden çikolata fabrikalarının yoğunlaştığı yerleri saran, bugün kaybolmuş olan kakao hamurunun yoğun, şekerli kokusunun eşliğinde.

< DETAY >

Hiçbir Üstad Böyle Kar Etmemişdir : Osmanlı İnşaat Teknolojisi Tarihi

 • Yayınevi: Akın Nalça Kitapları
 • Yazar(lar): Gülsün Tanyeli

Osmanlı mimarlığını teknoloji kullanımı ve teknik üretkenliği bağlamında ele almaya alışık değiliz. Onu bir estetik yaratma alanı ve üslup üretimi etkinliği olarak görmeye ağırlık veren bu ortamda Gülsün Tanyeli’nin kitabı “HİÇBİR ÜSTÂD BÖYLE KÂR ETMEMİŞDİR: OSMANLI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TARİHİ” bir istisna oluşturuyor. Anıtsal Osmanlı yapılarının planlama ve malzeme temininden başlayarak inşaatın tüm aşamalarına kadar uzanan bir kapsamda nasıl gerçeğe dönüştürüldüklerini anlatıyor

< DETAY >

Dress and Personal Appearance in Late Antiquity: The Clothing of the Middle and Lower Classes / Geç Antik Dönemde Kıyafet ve Kişisel Görünüm: Orta ve Alt Sınıfların Kıyafetleri

 • Yayınevi: Brill
 • Yazar(lar): Faith Pennick Morgan

Dress and Personal Appearance in Late Antiquity. The Clothing of the Middle and Lower Classes examines written, art historical and archaeological evidence to understand the way that cloth and clothing was made, embellished, cared for and recycled during this period.

< DETAY >

İmparatorluğun kalbinde: Selanik, İstanbul, İzmir, 1905-1912

 • Yayınevi: İstos
 • Yazar(lar): Spiros Gogolos

XX. yüzyılın şafağında içten içe kaynayan ve sarsıcı dönüşümlerin eşiğindeki Osmanlı İmparatorluğu. İskenderiyeli Yunan bir tütün tüccarının oğlu olan Alkis, Batıda aldığı klasik eğitimin ardından ticareti değil, milliyetçi boğazlaşma ve savaşın eşiğindeki Balkanlar ve Anadolu'yu keşfedeceği macerayı seçer. Bir gazeteci olarak Atina'da başladığı yolculuğu Selanik, İstanbul ve İzmir'e, İmparatorluğun Kalbi'ne uzanacaktır.

< DETAY >

Kahramanlar Çağının İzinde : Heinrich Schliemann ve Troya Kazıları

 • Yayınevi: İletişim Yayınları
 • Yazar(lar): Heinrich Schliemann
 • Derleyen(ler): Tanıl Bora
 • Çeviren: Hulki Demirel

“Truva kâşifi” –ve “yağmacısı”– olarak ünlenmiş olan Heinrich Schliemann’ın bu kazı seferiyle ilgili anlatısı, sadece arkeoloji meraklılarını ilgilendirmiyor. Schliemann’ın macerası –ve maceracılığı–, romantizmle “gerçekçiliğin” dünya görüşlerinin alışverişine dair canlı bir örnektir. Ayrıca bu anlatı, o yılların (Batı) Anadolusu’na dair canlı gözlemler içeriyor. Coğrafya ve peyzaja dair usta bir edebî anlatının zevki var aynı zamanda.

< DETAY >

Istanbul : Living with Difference in a Global City / İstanbul: Küresel Bir Şehirde Farklılıklarla Yaşamak

 • Yayınevi: Rutgers University Press
 • Derleyen(ler): Nora Fisher-Onar, Susan C. Pearce, E. Fuat Keyman

Istanbul explores how to live with difference through the prism of an age-old, cutting-edge city whose people have long confronted the challenge of sharing space with the Other. Located at the intersection of trade networks connecting Europe, Asia, and Africa, Istanbul is western and eastern, northern and southern, religious and secular. Heir of ancient empires, Istanbul is the premier city of a proud nation-state even as it has become a global city of multinational corporations, NGOs, and capital flows.

< DETAY >

Hagia Sophia: Sound, Space, and Spirit in Byzantium / Ayasofya: Bizans'ta Ses, Mekan ve Ruh

 • Yayınevi: The Pennsylvania State University Press
 • Yazar(lar): Bissera V. Pentcheva

Experiencing the resonant acoustics of the church of Hagia Sophia allowed the Byzantine participants in its liturgical rituals to be filled with the Spirit of God, and even to become his image on earth. Bissera Pentcheva’s vibrant analysis examines how these sung rites combined with the church’s architectural space to make Hagia Sophia a performative place of worship representative of Byzantine religious culture in all its sensory richness.

< DETAY >

Avcılıktan Gurmeliğe Yemeğin Kültürel Tarihi

 • Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
 • Yazar(lar): Priscilla Mary Işın
 • Derleyen(ler): Darmin Hadzibegoviç

On bin yıl önce yaşamış insanların yedikleriyle bizim bugün yaptığımız yemekler arasında nasıl ortaklıklar var? Kamereddin kayısısı gibi meyvelerin, muhallebi gibi tatlıların isimleri nereden geliyor? Punch diye bilinen içkinin çıkış yeri ilk başta tahmin edebileceğimizden daha yakında olabilir mi? Osmanlı mutfağı Avrupa mutfaklarını nasıl etkiledi? Yemekte çatal bıçak kullanma âdeti, sofrada sohbet etme alışkanlığı ne zaman yaygınlaştı?

< DETAY >

Bizans Tarih Atlası

 • Yayınevi: Alfa Yayıncılık
 • Yazar(lar): John Haldon

Bizans Tarih Atlası, Hıristiyan ve Müslüman coğrafyalar arasında asırlar boyu bir köprü olan Bizans İmparatorluğunun siyasi, sosyal ve ekonomik tarihi için temel bir başvuru kitabı.

Atlas, 4. yüzyıl ile 15. yüzyıl arasında Roma’dan Bizans’a uzanan zaman dilimini aydınlatan 74 harita, 8 şekil ve 4 tabloyu içeriyor: Fiziki coğrafya, toprağın kullanımı, sınırlar ve komşular, kentler, vilayetler, kilise ve manastırlar, diplomasi dünyası, Müslüman Ortadoğu, mal hareketi, ekonomi, idare, savunma sistemleri, başlıca güzergâhlar, göçler ve istilalar, savaşlar, Haçlı Seferleri, nüfus hareketi, sanayi ve ticaret rotaları, sikke sistemi, darphaneler, hükümdarlar, prensler, patrikler, papalar... Bu çok değerli başvuru kaynağına bir Bizans kronolojisi ile Bizans terimler sözlüğü ve zengin bir kaynakça da eşlik ediyor.

< DETAY >

Byzantine Artefacts from Ephesos: A Catalogue (Efes'ten Bizans Eserleri: Bir Katalog)

 • Yayınevi: Verlag Holzhausen
 • Yazar(lar): Andrea M. Pülz

An overview of the urban history reveals that Ephesos successively recovered after the earthquake destructions of the 3rd and 4th centuries and developed again into a vibrant metropolis of Asia Minor after the end of the 4th century. Urban life thereby was increasingly concentrated in the former lower city of imperial times, within which numerous prestigious domestic residences grew up after the late 4th and into the 5th century in the region of the Harbour Gymnasium and the Halls of Verulanus, the so-called Byzantine Palace (= Bishop’s Palace) and the Church of St. Mary (= Bishop’s Church). Furthermore, more than 15 church buildings should also be mentioned which, distributed throughout the ancient civic region, were erected in the Early Byzantine period. In addition, the international importance of Ephesos as a centre of pilgrimage should be noted; this promoted the economic advancement of the city

< DETAY >

Eski İnsanlar Eski Cemiyetler: Osmanlı Toplumsal Tarihi Çalışmaları (1904-1926)

 • Yayınevi: Doğan Kitap
 • Yazar(lar): Yavuz Selim Karakışla

On dokuzuncu yüzyıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşanan modernleşme, Batılılaşma ve sekülerleşme, toplumsal örgütlenmeler üzerindeki yasakların zamanla kısmen gevşetilmesine ve birtakım örgütlenmelere gidilmesine izin verdi. Osmanlı sivil toplum kuruluşları olan cemiyetler, Osmanlı İmparatorluğu’nda tebaadan vatandaşa geçişin mihenk taşıdır.  Eski İnsanlar, Eski Cemiyetler yirmi iki Osmanlı cemiyetini ele alan Osmanlı toplumsal tarihi çalışmalarından oluşuyor.

< DETAY >

Data Visualization: A Guide to Visual Storytelling for Libraries (Veri Görselleştirme: Kütüphaneler için Görsel Öyküleme Kılavuzu)

 • Yayınevi: Rowman & Littlefield
 • Derleyen(ler): Lauren Magnuson

Data Visualization: A Guide to Visual Storytelling for Libraries is a practical guide to the skills and tools needed to create beautiful and meaningful visual stories through data visualization. Learn how to sift through complex datasets to better understand a variety of metrics, such as trends in user behavior and electronic resource usage, return on investment (ROI) and impact metrics, and data about library collections and repositories.
 

< DETAY >

Dijital Kültür Ortamında Bilgi Hizmetleri ve Kütüphaneciler

 • Yayınevi: Hiperlink Yayınları
 • Yazar(lar): Mehlika Karagözoğlu Aslıyürek
 • Derleyen(ler): Hatice Bahtiyar

Kültür olgusu, tarih boyunca önce sözle sonra yazıyla varlık bulmuşken, günümüzde içinde hem söz (ses), hem yazı, hem görüntü, hem de başka unsurları barındıran bambaşka bir alana, dijital ortama taşınmıştır. Bugün, yaşayışımız, düşünüşümüz, eylemlerimiz, kısaca yaşam tarzımız, bilgi teknolojilerinin etkisiyle şekillenmekte ve dijital kültür olarak ifade ettiğimiz kavramı oluşturmaktadır. Dijital kültür toplumun bütün katmanlarını ve birçok meslek kolunu etkilemiş, sosyal ve ekonomik hayatta büyük değişim ve dönüşüm süreçleri başlatmıştır.

< DETAY >

Sultan ve Müneccimi : 18. Yüzyıl Osmanlı Sarayında İlm-i Nücûm

 • Yayınevi: Doğan Kitap
 • Yazar(lar): R. Hakan Kırkoğlu
 • Çeviren: Saadet Özen

18. yüzyılda Osmanlı sarayında ilm-i nücûmun, yani astrolojinin, kurumsal düzeyde icra edilişi ve bir “devlet memuru” olarak müneccimbaşının varlığı bugün birçok kişiyi şaşırtabilir.

< DETAY >

Osmanlı'nın Çöküşü : Ortadoğu’da Büyük Savaş 1914-1920

 • Yayınevi: İletişim Yayınları
 • Yazar(lar): Eugene Rogan
 • Çeviren: Özkan Akpınar

Yüzyıllarca hükmetmiş muazzam bir imparatorluğun Birinci Dünya Savaşı’yla beraber içine girdiği çöküş sürecini ele alan Eugene Rogan, Osmanlı’nın kaderini belirleyen savaş boyunca mücadele ettiği tüm cepheleri ayrıntılarıyla inceliyor. Hazin Sarıkamış yenilgisinden Çanakkale zaferine, Kudüs’ün düşmesinden Kafkas cephesine uzanan geniş bir “savaş meydanı”nda, savaşan tarafların planlarını, stratejilerini ortaya koyarken Ortadoğu’daki Büyük Savaş’ın Batı Cephesi’ni nasıl etkilediğine de değiniyor. Topyekûn savaşın ve seferberliğin yol açtığı açlık ve yoksulluğun yanı sıra, Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan Ermenilerin, Rumların ve diğer azınlık unsurların savaştaki durumları ve akıbetlerini de hem belgelerle hem de ilk ağızdan tanıklıklarla gözler önüne seriyor.

< DETAY >

İstanbul’un 100 Ailesi

 • Yayınevi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları
 • Derleyen(ler): Uğur Aktaş, Güney Ongun

Bir şehri coğrafi özellikleri, jeopolitik konumu, ticari ve ekonomik altyapısı kadar o şehirde yaşayan insanlar da önemli kılar. Şehirde yaşayan insanlar ona şekil verir ve geleceğe aktarır. İstanbul’un tarihi aynı zamanda içinde yaşayan ailelerin tarihidir.

< DETAY >

New Cities in Late Antiquity: Documents and Archaeology (Geç Antik Dönemde Yeni Kentler: Belgeler ve Arkeoloji)

 • Yayınevi: Brepols
 • Derleyen(ler): Efthymios Rizos

The beginning of Late Antiquity was marked by the foundation of Constantinople, the largest city ever founded by the Romans. Yet this was also the dawn of an era of hardships which undermined the ability, and perhaps need, of the Roman Empire to found new cities in its provinces. Active urbanisation after the late third century AD may appear paradoxical or unexpected to those who associate Late Antiquity with urban recession. Yet new cities continued to be founded, asserting the urban character of the late Roman state and society, which knew no better way of ruling and defending their lands than through cities.

< DETAY >

Engendering Households in the Prehistoric Southwest / Tarihöncesi Güneybatıda Haneleşme

 • Yayınevi: University of Arizona Press
 • Derleyen(ler): Barbara J. Roth

The French anthropologist Claude Lévi-Strauss once described a village as “deserted” when all the adult males had vanished. While his statement is from the first half of the twentieth century, it nonetheless illustrates an oversight that has persisted during most of the intervening decades.

< DETAY >

Mihri Hatun: Performance, Gender-Bending, and Subversion in Ottoman Intellectual History / Mihri Hatun: Osmanlı Entelektüel Tarihinde Performans, Toplumsal Cinsiyet ve Yıkım

 • Yayınevi: Syracuse University Press
 • Yazar(lar): Didem Havlioğlu

The early modern Ottoman poet Mihrî Hatun (1460–1515) succeeded in drawing an admiring audience and considerable renown during a time when few women were accepted into the male-dominated intellectual circles. Her poetry collection is among the earliest bodies of women’s writing in the Middle East and Islamicate literature, providing an exceptional vantage point on intellectual history.

< DETAY >

Byzantine Christianity: A Very Brief History / Bizans Hristiyanlığı: Çok Kısa Tarihi

 • Yayınevi: Society for Promoting Christian Knowledge
 • Yazar(lar): Averil Cameron

From the foundation of Constantinople in 330 to its fall in 1453, this brief history explores the key components of Byzantine Christianity, including the development of monasticism, icons and iconoclasm, the role of the emperor in relation to church councils and beliefs, the difficult relationship with the papacy and the impact of the Crusades.

The book also considers Byzantine Christianity as a living force today: the variety and vitality of Orthodox churches, the role of the Church in Russia and the enduring relevance of a spirituality derived from the church fathers.

< DETAY >

The Slow Plague: A Geography of the AIDS Pandemic / Yavaş Veba: AIDS Salgınının Coğrafyası

 • Yayınevi: Society for Promoting Christian Knowledge
 • Yazar(lar): Averil Cameron

Based on research by a leading geographer and specialist in diffusion theory, The Slow Plague discloses the geographic dimension of the AIDS pandemic. It provides a lucid description of the HIV, its origins, and the extent to which it has now permeated our lives. The author shows how the virus jumps from city to city, creating regional epicenters from which it spreads into surrounding areas.

< DETAY >

Hilafet: Erken İslam Tarihinden Osmanlı’nın Son Yüzyılına

 • Yayınevi: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
 • Yazar(lar): Namık Sinan Turan

Kitap aynı zamanda Osmanlı hilafetinin biçimlenişini; dönemler boyunca oluşan kurumsal anlayışın siyasal alana yansımalarıyla birlikte sonuçlarını da incelemeyi hedefliyor.

Hilafet, İslâm tarihinin gelişme süreci içinde, değişik tarihsel dönemlerde farklı biçimler alan ve buna bağlı olarak sosyal ve siyasal sonuçları çok değişik veçheler gösteren önemli bir kurum olarak bilinir. Özellikle Türkiye’de hilafetin tarihine dair oluşan görüşler; Osmanlı Devleti’nin 1517’de hilafeti devralması ve Cumhuriyet döneminde, 1924’te kurumsal olarak kaldırılması arasında yaşanan süreç içinde şekillenmiştir. Bu dar çerçeveyi içine alan ve daha 7. yüzyılda Arap Yarımadası’nda oluşan bir kurumun farklı coğrafyalarda yaratttığı kültürü, yönetim biçimlerini atlayarak; hilafeti ilk Osmanlı halifesinden son halifeye kadar “aynı” ideolojik yapıda gören ve sonunda tarihe intikal ettiren bakış açısı, toptancı oluşunun yanısıra sorunlar da taşımaktadır. Nitekim, Hilafetin İlgası Kanunu’nun 1. Maddesi de; “Halife hal’edilmiştir. Hilafet, hükümet ve Cumhuriyet manâ ve mefhumunda mündemiç olduğundan Hilafet Makamı mülgadır.” diyerek, kestirme bir gerekçe sunup, noktayı koymuştur. Oysa erken modern çağların bir siyasal sistemi olan Osmanlıların hilafet vurgusu, İslâm’ın klasik çağındaki terminolojik içeriğinden farklı bir temele dayanıyordu. Siyasal ve askeri güce dayalı olarak beliren bu hilafet anlayışı, siyasi edebiyata “hilafet-i ulyâ ve hilafet-i kübra” şeklinde yansıyacak; Lütfi Paşa’dan Ahmet Cevdet Paşa’ya kadar Osmanlı yazar ve bürokratları hilafeti dönemin koşullarında yeniden yorumlamak ve gelenekle ilişkilendirmek zorunda kalacaktır. İşte Prof. Dr. Namık Sinan Turan’ın bu önemli çalışması, yüzyıllar arasındaki geçişleri siyasal ve toplumsal koşullarla birlikte ele alıp, hilafet kurumunun tarihsel süreç içinde almış olduğu değişik veçhelere ve bunların yaratmış olduğu dönüşümlere ışık tutmaktadır.

< DETAY >

Bir Osmanlı Valisinin Hazin Sonu: Tepedelenli Ali Paşa İsyanı

 • Yayınevi: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
 • Yazar(lar): Hamiyet Sezer Feyzioğlu

Osmanlı İmparatorluğu için 19. yüzyılın başlangıcına, taşrada nüfuzu giderek artan yerel güç odaklarıyla merkezi iktidarını yeniden pekiştirmeye çalışan saltanatın arasındaki mücadele damgasını vurmuştur. Âyân ve eşraf olarak anılan bu güç odaklarından biri de III. Selim ve II. Mahmud döneminde yaşayan Tepedelenli Ali Paşa’dır. Ali Paşa ve ailesi, 1787-1822 yılları arasında günümüzdeki Arnavutluk ile Yunanistan’ın güney ve batı topraklarını oluşturan yörede tam 35 yıl etkili bir yerel iktidar odağı olmuştur.

< DETAY >

Sinemanın İstanbul'da İlk Yılları: Modernlik ve Seyir Maceraları

 • Yayınevi: İletişim Yayınları
 • Yazar(lar): Nezih Erdoğan
 • Derleyen(ler): Levent Cantek

Sinemanın memleketteki ilk günleri, karmaşası, temaşası, şayia ve iştahı… Kalabalığı ve seyrekliği, ara durakları… Mekânlar, işletmeler, ilk gösterimler, isimler ve teferruatlar…

Nezih Erdoğan, sinemanın İstanbul’daki ilk günlerini anlatıyor, arkeolojik bir kazıyı andıran titizlikle, sabır ve emek isteyen bir tutkuyla kayıp bir geçmişin izinden gidiyor.

Sinemanın İstanbul’daki İlk Yılları, modernleşme tarihimizin seyir ve sinemayla gelen büyük dönüşümünü resmediyor. Bir başvuru kitabından fazlası.

“Modernliğin İstanbul dediğimiz coğrafyada ete kemiğe bürünüşünde sinemanın nasıl bir payı olmuş olabilir? Arzunun 19. yüzyılda en çok görsel yollardan ifade bulduğunu ileri sürmek yanlış olmayacaktır. Bir Osmanlı şehri olarak İstanbul, çeşitleri gittikçe artan görüntüleme ve izleme aygıtlarının mutlaka yöneldikleri bir şehir idi. Bununla birlikte, bu aynı zamanda modern ve (kısmen de olsa) Avrupai başkent bir arzu nesnesi olmakla kalmadı, modern yaşamın bir koşulu olan bakma ve bakılma arzusunu kendi uzamı içinde tekrar tekrar üretti. Sinemanın şehre gelişiyle modernliğin şehrin dokusuna nüfuz etmesi, biraz da bu nedenle, bir arada düşünülmelidir.”

< DETAY >

Türkiye'de Yeni Hayat: İnkılap ve Travma 1908-1928

 • Yayınevi: Doğan Egmont Yayıncılık
 • Yazar(lar): Zafer Toprak

Cihan Harbi ertesi Cumhuriyet Türkiyesi Batı’ya yönelmiş, “yeni hayat” özlemiyle yaşam tarzında köklü dönüşümlere gitmişti. Reform kaygıları, seküler yaşam özlemi, Osmanlı kültür kodlarının sorgulanışı, nesiller arası uyumsuzluklar yoksul ülkenin insanlarını her geçen gün çözümsüzlüğe yöneltmişti. Türkiye, 1930’lu yıllarda “ideal”lerle donatılmış kendi “yeni insan”ına ulaşıncaya kadar, giriştiği inkılaplarla toplumsal travmayı birlikte yaşayacaktı.

< DETAY >

On Collective Memory (Kolektif Hafıza Üzerine)

 • Yayınevi: University of Chicago Press
 • Yazar(lar): Maurice Halbwachs
 • Çeviren: Lewis A. Coser

How do we use our mental images of the present to reconstruct our past? Maurice Halbwachs (1877-1945) addressed this question for the first time in his work on collective memory, which established him as a major figure in the history of sociology. This volume, the first comprehensive English-language translation of Halbwach's writings on the social construction of memory, fills a major gap in the literature on the sociology of knowledge.

< DETAY >

Yemekle Devrialem: Küreselleşme, Kimlik, Teknoloji

 • Yayınevi: Kitap Yayınevi
 • Yazar(lar): N. Defne Karaosmanoğlu

“Yemek ile düşünmek iyidir.” Peki yemek ile neyi nasıl düşünebiliriz? Yemekle kültürel değişimi, dönüşümü, tarihi, coğrafyayı, milliyetçiliği, ırkçılığı, çok kültürlülüğü, kimliği, aktivizmi ve teknolojiyi düşündüğümüzde ilginç hikâyelerle karşılaşırız. Yemek kültürleri, coğrafyaları ve tarihi anlamak için bir araç olmakla birlikte, kimlikleri belirleyen, yaratan ve bozan; milletleri, dinleri, toplumları ve insanları birleştiren veya ayıran; sınırlar koyan veya sınırları tekrar ve tekrar yaratan veya yıkan siyasi bir olgudur. Hem ayrımcı ve ırkçı söylemlerin hem de birleştirici ve barışçıl söylemlerin bir aracı ve hatta yaratıcısıdır.

< DETAY >

Rhythmic Cycles and Structures in the Art Music of the Middle East ( Ortadoğu Sanat Müziği'nde Ritmik Döngüler ve Yapılar)

 • Yayınevi: Ergon Verlag
 • Derleyen(ler): Zeynep Helvacı, Jacob Olley, Ralf Martin Jäger

This volume presents the proceedings of the international congress "Rhythmic Cycles and Structures in the Art Music of the Middle East" that took place at Westfalische Wilhelms-Universitat, Munster, on 27-28 February 2014. The congress was organized by the Ethnomusicology and European Music History Section of the Department for Musicology and Music Education in cooperation with Orient-Institut Istanbul (part of the Max Weber Foundation). The present volume follows on thematically from the book Writing the History of "Ottoman Music," which discusses the foundations and current problems of research on music and music history in the Ottoman context, thereby contributing to the development of new perspectives and methods.

< DETAY >

Islamic law and empire in Ottoman Cairo (Osmanlı Kahire'sinde İslam Hukuku ve İmparatorluğu)

 • Yayınevi: Edinburgh University Press
 • Yazar(lar): James E. Baldwin

What did Islamic law mean in the early modern period, a world of great Muslim empires? Often portrayed as the quintessential jurists' law, to a large extent it was developed by scholars outside the purview of the state. However, for the Sultans of the Ottoman Empire, justice was the ultimate duty of the monarch, and Islamic law was a tool of legitimation and governance. James E. Baldwin examines how the interplay of these two conceptions of Islamic law - religious scholarship and royal justice - undergirded legal practice in Cairo, the largest and richest city in the Ottoman provinces.

< DETAY >

Ortaçağ'da İslam Mutfağı: Kısa Bir Tarihçe Eşliğinde 174 Yemek Tarifi

 • Yayınevi: Ruhun Gıdası Kitaplar
 • Yazar(lar): Lilia Zaoali

Kitap, pişirme araç gereçleri, aromatik çeşniler, yemeklerin sunumu gibi konuları da ele alarak aşçılık sanatının incelikleriyle ilgilenen herkese keyifli bir okuma ve bilgi kaynağı sunuyor.
İkinci bölümdeyse, Ortaçağ İslam mutfağı kaynaklarından alınmış kapsamlı bir orijinal tarifler seçkisi, bu lezzetleri günümüze taşıyan 31 çağdaş tarifle bir araya geliyor. Cevizli ve Narlı Tavuk, Fıstıklı Dana Eti, Bazergan Kuskusu, Taze Kayısılı Kuzu Güveç, Sirke ve Frenk Kimyonlu Ton Balığı, Yumurta Püreli Hurma Dolması gibi yemekler sofralarda yerini almak üzere okuyucuyu bekliyor.

< DETAY >

Museum Ethics in Practice (Uygulamada Müze Etiği)

 • Yayınevi: Routledge, Taylor & Francis Group
 • Yazar(lar): Gary Edson

This volume is a guide to the difficult ethical questions museums work entails. While promoting the value of ethical theory and practice in museums, Edson tackles several key controversies and also corrects a number of prevailing misconceptions about museum ethics, such as the difference between social morals and professional ethics as they relate to the museum context.

< DETAY >

Osmanlı imparatorluğu'nda Hoşgörü Sŏylemi (1545-1566)

 • Yayınevi: İletişim Yayınları
 • Yazar(lar): Devrim Burcu Eğilmez

Hoşgörü nedir? Dinsel hoşgörünün gerekçesi gerçekten din midir? Osmanlı hoşgörülü müdür, hoşgörüsüz müdür? Kimleri, hangi kurumları, fikirleri hoşgörmüştür; hoşgörmemiştir? Ne kadar hoşgörmüştür/hoşgörmemiştir? Bahsi geçen hoşgörü/hoşgörüsüzlük bir arada yaşamak için verimli bir siyaset midir? Derdimiz sadece barış mı olmalıdır? Eleştirilebilecek ya da yüceltilecek yanları nelerdir? Osmanlı hoşgörüsü/hoşgörüsüzlüğü modern Türkiye’de farklılıklarla bir arada huzur içerisinde yaşamanın ilhamını verecek bir siyaset midir? Nasıl bir hoşgörüyü, ne şekilde tesis etmeliyiz?”

< DETAY >

Michael Psellos on Literature and art : a Byzantine Perspective on Aesthetics (Michael Psellos Edebiyat ve Sanat Üzerine: Estetik Üzerine Bizans Perspektifi)

 • Yayınevi: University of Notre Dame Press
 • Derleyen(ler): Charles Barber, Stratis Papaioannou

Michael Psellos has long been known as a key figure in the history of Byzantine literary and intellectual culture, but his theoretical and critical reflections on literature and art are little known outside of a small circle of specialists. Most famous for his Chronographia, a history of eleventh-century Byzantine emperors and their reigns, Psellos also excelled in describing as well as prescribing practices and rules for literary discourse and visual culture. 

< DETAY >

The Socio-Economic Organisation of the Urartian Kingdom (Urartu Krallığı'nın Sosyo-Ekonomik Organizasyonu)

 • Yayınevi: Brill
 • Yazar(lar): Ali Çifçi

In The Socio-economic Organisation of the Urartian Kingdom, Ali Cifci presents a detailed study of the life of the highland communities of eastern Anatolia, Armenia and north-west Iran between the 9th and 6th centuries BC. In doing so, the author uses archaeological excavations, surveys, and textual evidence from both Urartian and Assyrian sources, as well as original ethnographic observations, within the context of the geographical setting of the Urartu Kingdom. This book investigates various aspects of the Urartian Kingdom from its economic resources and the movement of commodities (agriculture, animal husbandry, metallurgy, trade, etc.) to the management of those resources and the administrative organisation of the state. This includes the Urartian concept of kingship and the king's role in administration, construction, the division of the kingdom, as well as the income generated by warfare.

< DETAY >

The Ottoman Cities of Lebanon: Historical Legacy and Identity in the Modern Middle East ( Lübnan'ın Osmanlı şehirleri: Modern Ortadoğu'da Tarihi Miras ve Kimlik)

 • Yayınevi: I.B. Tauris
 • Yazar(lar): James A. Reilly

At the beginning of the sixteenth century Sultan Selim I invaded Syria and Lebanon, and the area would remain nominally under Ottoman rule until the end of World War I. Whether defined as essentially 'Turkish', and therefore alien to the Lebanese experience, or remembered in its final years as a tyrannical and brutal dictatorship, the period has not been thought of fondly in most Lebanese historiography. In a far-reaching and much-needed analysis of this complex legacy, James A. Reilly looks at Arabic-language history writing emanating from Lebanon in the post-1975 period, focusing on the three main Ottoman administrative centres of Saida, Beirut, and Tripoli.

< DETAY >

Rebuilding Babel : modern architecture and internationalism (Babil'i Yeniden İnşaa Etmek: Modern Mimarlık ve Enternasyonalizm)

 • Yayınevi: I.B. Tauris
 • Yazar(lar): Mark Crinson

Much of modernist architecture was inspired by the emergence of internationalism: the ethics and politics of world peace, justice and unity through global collaboration. Mark Crinson here shows how the ideals represented by the Tower of Babel – built, so the story goes, by people united by one language – were effectively adapted by internationalist architecture, its styles and practices, in the modern period. Focusing particularly on the points of convergence between modernist and internationalist trends in the 1920s, and again in the immediate post-war years, he underlines how such architecture utilised the themes of a cooperative community of builders and a common language of forms.

< DETAY >

Medieval Masterchef: Archaeological and Historical Perspectives on Eastern Cuisine and Western Foodways (Ortaçağ Başşefi : Doğu Mutfağı ve Batı Yemek Kültürü Üzerine Arkeolojik ve Tarihsel Perspektifler)

 • Yayınevi: Brepols Publishers
 • Derleyen(ler): Joanita Vroom, Yona Waksman, Roos Van Oosten

The archaeology of food is in all sorts of ways 'hot'. The focus in this varied collection of studies by key scholars in the field is on cuisine and foodways in the Mediterranean and north-western Europe during Medieval and Post-Medieval times (ca. 6th- 20th c.). The scope of the contributions encompasses archaeological and historical perspectives on eating habits, cooking techniques, diet practices and table manners in the Islamic World, the Byzantine Empire, the Crusader States, Medieval and Renaissance Europe and the Ottoman Empire. The volume offers a state of the art of an often still hardly known territory in gastronomical archaeology, which makes it essential reading for scholars and a larger audience alike.

< DETAY >

Empress of the East: How a European Slave Girl Became Queen of the Ottoman Empire (Doğu'nun İmparatoriçesi : Avrupalı bir Köle Kız Nasıl Osmanlı İmparatorluğu'nun Kraliçesi Oldu)

 • Yayınevi: Basic Books
 • Yazar(lar): Leslie Peirce

In Empress of the East, historian Leslie Peirce tells the remarkable story of a Christian slave girl, Roxelana, who was abducted by slave traders from her Ruthenian homeland and brought to the harem of Sultan Suleyman the Magnificent in Istanbul. Suleyman became besotted with her and foreswore all other concubines. Then, in an unprecedented step, he freed her and married her. The bold and canny Roxelana soon became a shrewd diplomat and philanthropist, who helped Suleyman keep pace with a changing world in which women, from Isabella of Hungary to Catherine de Medici, increasingly held the reins of power.
Until now Roxelana has been seen as a seductress who brought ruin to the empire, but in Empress of the East, Peirce reveals the true history of an elusive figure who transformed the Ottoman harem into an institution of imperial rule.

< DETAY >

Wiring the World: The Social and Cultural Creation of Global Telegraph Networks (Dünyayı Kenetlemek: Küresel Telgraf Ağlarının Sosyal ve Kültürel Yaradılışı)

 • Yayınevi: Columbia University Press
 • Yazar(lar): Simone M. Müller

The successful laying of a transatlantic cable in 1866 remade world communications. A message could travel across the ocean in minutes, shrinking the space between continents, cultures, and nations. An eclectic group of engineers, entrepreneurs, politicians, and media visionaries then developed this technology into a telecommunications system that spread a particular vision of civilization―but not everyone wanted to wire the world the same way. 

< DETAY >

Osmanlı Hükümet Konakları: Tanzimat Döneminde Kent Mekanında Devletin Erki ve Temsili

 • Yayınevi: Tarih Vakfı Yurt Yayınları
 • Yazar(lar): Yasemin Avcı

Tanzimat’ın kent mekânına taşıdığı yeni bina tiplerinden olan hükümet konakları, önceki dönemde “paşa kapısı”, “vali sarayı” ya da “vali konağı” gibi adlarla bilinen yapılardan tamamen farklıdır. 1860’lı yıllardan itibaren, tüm Osmanlı eyaletlerinde, hatta küçük idari merkezlerde dahi, boy gösteren bu yapılar, devletin “inşa edilmiş bir gerçekliğe” kavuşması, soyut ve müphem bir olgu olmaktan çıkarak cisimleşmesi demektir.

< DETAY >

The Meaning of the Library: A Cultural History (Kütüphanenin Anlamı: Kültürel Tarih)

 • Yayınevi: Princeton University Press
 • Derleyen(ler): Alice Crawford

From Greek and Roman times to the digital era, the library has remained central to knowledge, scholarship, and the imagination. The Meaning of the Library is a generously illustrated examination of this key institution of Western culture. Tracing what the library has meant since its beginning, examining how its significance has shifted, and pondering its importance in the twenty-first century, notable contributors―including the Librarian of Congress and the former executive director of the HathiTrust―present a cultural history of the library. In an informative introduction, Alice Crawford sets out the book's purpose and scope, and an international array of scholars, librarians, writers, and critics offer vivid perspectives about the library through their chosen fields. The Meaning of the Library will appeal to all who are interested in this vital institution's heritage and ongoing legacy.

< DETAY >

Yükümlülükler Üzerine

 • Yayınevi: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
 • Yazar(lar): Marcus Tullius Cicero

Cicero (MÖ 106 - MÖ 43): Romalı büyük devlet adamı, hatip ve düşünür. Gençliğinde felsefe ve hukuk eğitimi aldı. Hitabet sanatındaki ustalığıyla consulluğa dek yükseldi. Roma'yı birey, geleneksel toplum düzeni ve devlet üçgeninde ele alan konuşmaları, felsefi ve teknik eserleriyle her çağın insanını etkilemeyi başarmıştır.

< DETAY >

Byzantine Theology and its Philosophical Background (Bizans Teolojisi ve Felsefi Arka Planı)

 • Yayınevi: Brepols
 • Derleyen(ler): Antonio Rigo, Pavel Ermilov, Michele Trizio.

Since Byzantium never saw a consistent and definitive attempt at determining the status of philosophy and theology the way Western scholasticism did, the relationship between them in the Greek-speaking medieval world has always been regarded as a problematic issue. The essays contained in this volume work from the assumption that philosophy in Byzantium was not a monolithic doctrinal tradition, but related to a manifold set of intellectual phenomena, institutional frameworks, doctrines, and text traditions that influenced the theological literature in different ways according to the different manifestations and facets of philosophy itself.

< DETAY >

Sultanın Casusları: 16.Yüzyılda İstihbarat, Sabotaj ve Rüşvet Ağları

 • Yayınevi: Kronik Yayıncılık
 • Yazar(lar): Emrah Safa Gürkan

“Akdeniz dünyasındaki siyasi gelişmeler, korsanlık faaliyetleri gibi konularda gerçekleştirdiği ilmî çalışmalarla öne çıkan isimlerden olan Emrah Safa Gürkan’ın elinizdeki kitabı, imparatorluk çağının doruk noktası olarak genel kabul gören XVI. asırda casusluk ve karşı istihbarat meselesini, orijinal yerli ve yabancı belge ve kitabî kaynaklara dayalı olarak incelemekte; çok az ciddî çalışmaya konu olmuş haber alma “ameliyesi” hakkında doyurucu sayılabilecek ilginç bilgiler sunmaktadır.”

< DETAY >

The Dodecanese and East Aegean Islands in Late Antiquity, AD 300-700 (Geç Antik Çağ'da Dodecanese ve Doğu Ege Adaları, MS 300-700)

 • Yayınevi: Oxford University Press
 • Yazar(lar): Georgios Deligiannakis

The Dodecanese and the Eastern Aegean Islands in Late Antiquity, AD 300-700 is a regional study of the history, archaeology, and religious profile of the Late Antique Dodecanese (the islands of the south-eastern Aegean, centered on Rhodes), exploring how the spread of Christianity altered these communities and how the prosperity of the eastern Roman Empire, and the new capital in Constantinople, affected their life. Incorporating comparative evidence from the rest of the Aegean islands and both the Greek and Turkish mainlands, the volume analyzes material from the whole area as part of a wider system of social and economic relations, political history, and culture. 

< DETAY >

The Young Turk Revolution and the Ottoman Empire: The Aftermath of 1908 (Jön Türk Devrimi ve Osmanlı İmparatorluğu: 1908 Sonrası)

 • Yayınevi: I.B. Tauris & Co. Ltd
 • Yazar(lar): Noémi Lévy-Aksu, François Georgeon

The Young Turk Revolution of 1908 reverberated across the Middle East and Europe and ushered in a new era for the Ottoman Empire. The initial military uprising in the Balkans triggered a constitutional revolution, in which social mobilization and the political aspirations of the Young Turks played a crucial role. The Young Turk Revolution and the Ottoman Empire provides a new analysis of this process in the Balkans and the Anatolian provinces, outlining the transition from revolutionary euphoria to increasing tensions at local and central levels. Focusing on the compromises, successes and failures in the immediate aftermath of 1908, and based on new primary material and Ottoman-Turkish sources, this book represents an essential contribution to our understanding of late Ottoman and modern Turkey.

< DETAY >

Migration and Disease in the Black Sea Region: Ottoman-Russian Relations in the Late Eighteenth and Early Nineteenth Centuries (Karadeniz Bölgesi'nde Göç ve Hastalık: 18. Yüzyılın Sonu ve 19. Yüzyılın Başında Osmanlı-Rus İlişkileri)

 • Yayınevi: Bloomsbury Publishing Plc
 • Yazar(lar): Andrew Robarts

Drawing upon Ottoman, Russian, and Bulgarian archival sources, this book explores the nexus between the environment, epidemic disease, human mobility, and the centralizing initiatives of the Ottoman and Russian states in the late 18th and early 19th centuries.

< DETAY >

Byzantine Athens, 10th - 12th Centuries (Bizans Atinası, 10.-12. Yüzyıllar)

 • Yayınevi: Routledge
 • Yazar(lar): Charalambos Bouras

In this masterful synthesis, Charalambos Bouras draws together material and textual evidence for Athens in the Middle Byzantine period, from the mid-tenth century to 1204, when it was conquered by Crusaders. What emerges from his meticulous investigation is an urban fabric surprisingly makeshift in its domestic sector yet exuberantly creative in its ecclesiastical architecture. Rather than viewing the city as a mere shadow of its ancient past, Bouras demonstrates how Athens remained an important city of the Byzantine Empire as the seat of a metropolitan, home to local aristocracy, and pilgrimage destination for those who came to worship at the Christian Parthenon.

< DETAY >

Asar-ı Atika : Osmanlı İmparatorluğu'nda Arkeoloji Siyaseti

 • Yayınevi: Koç Üniversitesi Yayınları
 • Yazar(lar): Zeynep Çelik

Eski eserlerin sahibi kimdir? Günümüzde uluslararası anlaşmazlıklarda canlı bir yer tutan bu alışılmış sorudan yola çıkan Asar-ı Atika, eski eserler üzerinden geçmişi sahiplenme olgusunu siyasi ve kültürel boyutlarıyla ele alıyor. Arkeolojinin akademik bir disiplin haline geldiği 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında, arkeoloji ve ulus kurma pratikleri arasındaki ilişkiye disiplinlerarası bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Hükümetlerin, müzelerin, arkeologların ve kazı işçilerinin eski eserler üzerindeki hak iddialarını inceleyerek arkeolojinin kültürlerarası ilişkiler ve iktidar mücadelelerinde oynadığı rolü ortaya koyuyor.

< DETAY >

Kendine Ait Bir Roma: Diyar-ı Rum’da Kültürel Coğrafya ve Kimlik Üzerine

 • Yayınevi: Metis Yayınları
 • Yazar(lar): Cemal Kafadar

İnsanlığın geçmişi bize farklı yerelliklerin mümkün olduğunu, “bir yer’in insanı olmanın” çok farklı şekillerde yaşanabileceğini gösteren nice hikâye sunuyor. Diyar-ı Rum’a dair bu küçük kitap bu hikâyelerden birine odaklanıyor.

< DETAY >

Politics of Honor in Ottoman Anatolia: Sexual Violence and Socio-Legal Surveillance in the Eighteenth Century (Osmanlı Anadolu'sunda Namus Siyaseti: Onsekizinci Yüzyılda Cinsel Şiddet ve Sosyo-Hukuki Gözetleme)

 • Yayınevi: Brill
 • Yazar(lar): Başak Tuğ

In Politics of Honor, Başak Tuğ examines moral and gender order through the glance of legal litigations and petitions in mid-eighteenth century Anatolia. By juxtaposing the Anatolian petitionary registers, subjects' petitions, and Ankara and Bursa court records, she analyzes the institutional framework of legal scrutiny of sexual order.

< DETAY >

The Idea of the Muslim World: A Global Intellectual History (Müslüman Dünya Fikri: Küresel Bir Entelektüel Tarih)

 • Yayınevi: Harvard University Press
 • Yazar(lar): Cemil Aydın

When President Barack Obama visited Cairo in 2009 to deliver an address to Muslims worldwide, he followed in the footsteps of countless politicians who have taken the existence of a unified global Muslim community for granted. But as Cemil Aydin explains in this provocative history, it is a misconception to think that the world’s 1.5 billion Muslims constitute a single religio-political entity. How did this belief arise, and why is it so widespread? The Idea of the Muslim World searches for the intellectual origins of a mistaken notion and explains its enduring allure for non-Muslims and Muslims alike.

< DETAY >

Comparativism in Art History (Sanat Tarihinde Karşılaştırmacılık)

 • Yayınevi: Routledge
 • Derleyen(ler): Jaś Elsner

Featuring some of the major voices in the world of art history, this volume explores the methodological aspects of comparison in the historiography of the discipline. The chapters assess the strengths and weaknesses of comparative practice in the history of art, and consider the larger issue of the place of comparative in how art history may develop in the future. The contributors represent a comprehensive range of period and geographic command from antiquity to modernity, from China and Islam to Europe, from various forms of art history to archaeology, anthropology and material culture studies.

< DETAY >

Women in Mongol Iran: The Khatuns, 1206-1335 (Moğol İran'da Kadınlar: Hatunlar, 1206-1335)

 • Yayınevi: Edinburgh University Press
 • Yazar(lar): Bruno De Nicola

Bruno de Nicola investigates the development of women's status in the Mongol Empire from its original homeland in Mongolia up to the end of the Ilkhanate of Iran in 1335. Taking a thematic approach, the chapters show a coherent progression of this development and contextualise the evolution of the role of women in medieval Mongol society.

< DETAY >

Selçuklu Türklerinin İslam Tasavvuru

 • Yayınevi: Dergah Yayınları
 • Yazar(lar): Fatih M. Şeker

Türk düşünce ve inanç tarihi, coğrafi bakımdan Selçuklu devrine doğru genişlerken fikri bakımdan da derinleşir. Halkası olduğumuz zincir burada dövülmeye başlanır. Selçuklu Devleti'nin kuruluşuyla İslamiyat, siyasi ve fikri açıdan kendini muhafaza edecek çerçeveye kavuşur. Oğuz Türklerinin kurduğu bu devlet, çok geniş bir sahada hüküm sürdüğü için, bu dönem İslam algısının, bütün bir İslam dünyasını ve düşüncesini temsil edecek güç ve potansiyele sahip olduğu söylenebilir. Bu yönüyle Selçuklu İslam tasavvuru, Osmanlı asırlarına kadar Türklerin Müslümanlığına ait hemen her şeyi içine toplar.

< DETAY >

Kahraman Doktor İhtiyar Acuzeye Karşı : Geç Osmanlı Doğum Politikaları

 • Yayınevi: Can Yayınları
 • Yazar(lar): Gülhan Erkaya Balsoy

Bu çalışma, kadın bedeninin "neye hizmet etmesi" ve "nasıl sergilenmesi" gerektiği meselesinin, modernleşme niyetiyle kimi girişimlerde bulunan Osmanlı'da, hangi araçlar ve kararlarla çözülmeye çalışıldığını tartışıyor. Gülhan Erkaya Balsoy; bu tartışmayı, arşiv belgelerinin yanı sıra Osmanlı'da kadın doğumun kurucu "babası" Besim Ömer'in eserleri, 20. yüzyıl başında çoksatar olan ve kadınlara yönelik nasihatler içeren yayınlar ve kimi popüler edebî metinler üzerinden sürdürüyor. 

< DETAY >

Power and Persuasion in Late Antiquity: Towards a Christian Empire (Geç Antik Dönemde Güç ve İkna: Hristiyan Bir İmparatorluğa Doğru)

 • Yayınevi: University of Wisconsin Press
 • Yazar(lar): Peter Brown

Peter Brown, a known authority on Mediterranean civilisation in late antiquity, traces the growing power of early Christian bishops as they wrested influence from the philosophers who had traditionally advised the rulers of Graeco-Roman society. In the new ""Christian empire"", the ancient bonds of citizen to citizen and of each city to its benefactors were replaced by a common loyalty to a distant, Christian autocrat. This transformation of the Roman Empire from an ancient to a medieval society, Brown argues, is among the most far-reaching consequences of the rise of Christianity.

< DETAY >

Longing for the Lost Caliphate: A Transregional History (Kaybolan Halifelik İçin Özlem: Bölge-aşırı Bir Tarih)

 • Yayınevi: Princeton University Press
 • Yazar(lar): Mona Hassan

In the United States and Europe, the word "caliphate" has conjured historically romantic and increasingly pernicious associations. Yet the caliphate's significance in Islamic history and Muslim culture remains poorly understood. This book explores the myriad meanings of the caliphate for Muslims around the world through the analytical lens of two key moments of loss in the thirteenth and twentieth centuries. Through extensive primary-source research, Mona Hassan explores the rich constellation of interpretations created by religious scholars, historians, musicians, statesmen, poets, and intellectuals.

< DETAY >

Atlas of the Ancient Near East: From Prehistoric Times to the Roman Imperial Period (Eski Yakın Doğu'nun Atlası: Tarih Öncesi Dönemden Roma İmparatorluk Dönemi'ne)

 • Yayınevi: Routledge
 • Yazar(lar): Trevor Bryce, Jessie Birkett-Rees

This atlas provides students and scholars with a broad range of information on the development of the Ancient Near East from prehistoric times through the beginning of written records in the Near East (c. 3000 BC) to the late Roman Empire and the rise of Islam. The geographical coverage of the Atlas extends from the Aegean coast of Anatolia in the west through Iran and Afghanistan to the east, and from the Black and Caspian Seas in the north to Arabia and the Persian Gulf and Indian Ocean in the south.

< DETAY >

The Lost World of Byzantium (Bizans'ın Kayıp Dünyası)

 • Yayınevi: Yale University Press
 • Yazar(lar): Jonathan Harris

A fresh, concise, and accessible history of one of the medieval world's greatest empires For more than a millennium, the Byzantine Empire presided over the juncture between East and West, as well as the transition from the classical to the modern world. Jonathan Harris, a leading scholar of Byzantium, eschews the usual run-through of emperors and battles and instead recounts the empire's extraordinary history by focusing each chronological chapter on an archetypal figure, family, place, or event. Harris's action-packed introduction presents a civilization rich in contrasts, combining orthodox Christianity with paganism, and classical Greek learning with Roman power.

< DETAY >

The Economics of Ottoman Justice: Settlement and Trial in the Sharia Courts (Osmanlı Adalet Ekonomisi: Şeriat Mahkemelerinde Uzlaşma ve Yargılanma)

 • Yayınevi: Cambridge University Press
 • Yazar(lar): Metin Coşgel, Boğaç Ergene

Metin Coşgel and Boğaç Ergene provide a systematic depiction of socio-legal interactions, identifying how different social, economic, gender and religious groups used the court, how they settled their disputes, and which factors contributed to their success at trial. Using an economic approach, Coşgel and Ergene offer rare insights into the role of power differences in judicial interactions, and into the reproduction of communal hierarchies in court, and demonstrate how court use patterns changed over time.

< DETAY >

Naim Efendi'nin Hatıratı ve Talat Paşa Telgrafları: Krikor Gergeryan Arşivi

 • Yayınevi: İletişim Yayınları
 • Yazar(lar): Taner Akçam

Osmanlı Ermenilerinin yok edilmesine dair tartışmalarda, imha kastını haiz merkezî bir planın olmadığı, Ermenilerin ölümüne sebep olan olayların rastlantılara dayandığı tezi, resmî görüş olarak yıllardır işlenir. Resmî görüşün doğru olduğunu ispat etmeye çalışanların en önemli uğraşlarından birisi, Ermenilerin imhasının merkezî kararlar neticesinde gerçekleştiğini gösterir hatırat ya da belgelerin sahte ya da üretilmiş olduklarını ispat etmeye çalışmaktır. 1921 yılında Aram Andonian tarafından yayımlanan, Osmanlı memuru Naim Efendi’ye ait Hatırat ve içinde yer alan resmî telgraflar da, sahte ya da Ermeniler tarafından üretilmiş oldukları iddiasıyla bir kenara atıldı; deyim yerindeyse yıllarca yok sayıldılar.

< DETAY >

İstanbul Kimin Şehri?: Kültür, Tasarım, Seyirlik ve Sermaye

 • Yayınevi: Metis Yayınları
 • Derleyen(ler): Dilek Özhan Koçak, Orhan Kemal Koçak

Kapitalistleşme sürecini kendine özgü bir ritmle yaşayıp dünya ekonomisiyle bütünleşmiş bir dünya kentinden mi söz ediyoruz? Yoksa sermayenin sonsuz bir döngüyle bir yıkım ve yapım alanına çevirdiği dev bir inşaat şantiyesinden mi? Pazarlama stratejilerinin eline bırakılmış ışıltılı bir vitrinden, bir reklam panosundan mı? İstanbul’u turistlerin kartpostallardan gördüğü tarihi kentte mi, temalı yaşam sitelerinde mi, yoksa zayıfların, şehrin “gerillaları”nın fethettiği arka sokaklarında mı aramalıyız? Filipinli göçmen kadın işçiler bir pazar gününü nasıl geçirir, ya da sokak satıcıları işlerini sürdürebilmek için hangi taktikleri geliştirir? Kimbilir, belki de İstanbul gerçeğin kendisi değildir de, sanatçının her defasında yeniden kurgulayıp ürettiği, pek çok kurmaca kentin üst üste gelip oluşturduğu bir kolajdır.

< DETAY >

Lectures on the Will to Know: Lectures at the Collège de France, 1970--1971, and Oedipal Knowledge (Bilme İstenci Üzerine Dersler: College de France Dersleri, 1970-1971 ve Oedipal Bilgi)

 • Yayınevi: Palgrave Macmillan
 • Yazar(lar): Michel Foucault
 • Derleyen(ler): Daniel Defert

Lectures on the Will to Know reminds us that Michel Foucault's work only ever had one object: truth. Here, he builds on his earlier work, Discipline and Punish, to explore the relationship between tragedy, conflict, and truth-telling

< DETAY >

Making Early Medieval Societies: Conflict and Belonging in the Latin West, 300-1200 (Erken Ortaçağ Topluluklarının Oluşumu: Latin Batı'da Çatışma ve Aidiyet, 300-1200)

 • Yayınevi: Cambridge University Press
 • Derleyen(ler): Kate Cooper, Conrad Leyser

Making Early Medieval Societies explores a fundamental question: what held the small- and large-scale communities of the late Roman and early medieval West together, at a time when the world seemed to be falling apart? Historians and anthropologists have traditionally asked parallel questions about the rise and fall of empires and how societies create a sense of belonging and social order in the absence of strong governmental institutions.

< DETAY >

Ermenilerin Zorla Müslümanlaştırılması: Sessizlik, İnkâr ve Asimilasyon

 • Yayınevi: İletişim Yayınları
 • Yazar(lar): Taner Akçam

Taner Akçam, Ermenilerin Zorla Müslümanlaştırılması’nda bir araya getirilen makalelerinde bu engelleri çeşitli örnekleri ile tartışıyor. Kitapta yer alan ilk makalede Akçam, Ermeni soykırımı meselesiyle neden ve nasıl ilgilenmeye başladığını, karşılaştığı tepkileri, bu konu hakkında geçtiğimiz otuz senede yaşananları kişisel hikâyesi üzerinden analiz ediyor. İkinci makale Sarkis Torosyan’ın anıları üzerinden başlayan, çeşitli cepheleriyle süren tartışmayı ele alıyor. Derlemede yer alan sonuncu ve kapsamlı makale ise Akçam’ın tamamladığı yeni bir araştırmaya dayanıyor: Ermenilerin zorla asimilasyonu...

< DETAY >

Tarihi Düşünmek

 • Yayınevi: Kırmızı Kedi
 • Yazar(lar): Ahmet Kuyaş

Günümüzün siyasal çekişmelerinin belirleniminden uzak bir tarih yazımı, bize ihtiyaç duyduğumuz toplumsal-tarihsel bakışı kazandırabilecek biricik araç olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Tarihi Düşünmek, öne çıkardığı sorulara basmakalıp cevaplar verme kolaycılığına düşmeyen, yakın geçmişimize dair ilgi çekici bir tarih kitabı.

< DETAY >

The Storyteller: Tales out of Loneliness (Hikâye Anlatıcısı: Yalnızlıktan Çıkan Hikâyeler)

 • Yayınevi: Verso
 • Yazar(lar): Walter Benjamin
 • Derleyen(ler): Sam Dolbear, Esther Leslie, Sebastian Truskolaski

The Storyteller gathers for the first time the fiction of the legendary critic and philosopher Walter Benjamin, best known for his groundbreaking studies of culture and literature, including IlluminationsOne-Way Street and The Arcades Project

< DETAY >

II. Mahmud Devrinde Osmanlı İstihbaratı

 • Yayınevi: Kitap Yayınevi
 • Yazar(lar): Ahmet Yüksel

Osmanlı istihbaratının daha birçok hususiyeti vardı, zorluk ve eksiklikleri de... Bunları aşmak için neler yapıldı? Zorluklar aşıldı, eksiklikler tamamlandı ve doğru bilgiye ulaşıldı mı? Osmanlı istihbaratı hakkında daha nice soru ve sorunlar vardır. Cevaplarsa bu kitapta... 

< DETAY >

The Medieval Islamic Hospital: Medicine, Religion, and Charity (Ortaçağ İslam Hastanesi : Tıp, Din ve Hayır İşi)

 • Yayınevi: Cambridge University Press
 • Yazar(lar): Ahmed Ragab

The Medieval Islamic Hospital explores the medical networks surrounding early hospitals and sheds light on the particular brand of practice-oriented medicine they helped to develop. Providing a detailed picture of the effect of religion on medieval medicine, it will be essential reading for those interested in history of medicine, history of Islamic sciences, or history of the Mediterranean.

< DETAY >

Ancient Antioch: From the Seleucid Era to the Islamic Conquest (Antik Antakya : Seleukos Dönemi’nden İslami Fetih’e)

 • Yayınevi: Cambridge Press
 • Yazar(lar): Andrea U. De Giorgi

From late fourth century BC Seleucid enclave to capital of the Roman east, Antioch on the Orontes was one of the greatest cities of antiquity and served as a hinge between east and west. This book draws on a century of archaeological fieldwork to offer a new narrative of Antioch's origins and growth, as well as its resilience, civic pride, and economic opportunism.

< DETAY >

Osmanlı İstanbulu'nda Asayiş 1879 - 1909

 • Yayınevi: İletişim Yayınları
 • Yazar(lar): Noémi Lévy-Aksu

Fransız tarihçi Noémi Lévy-Aksu, Osmanlı İstanbulu’nun asayiş meselesini, II. Abdülhamid’in Zaptiye Nezareti’ni kurduğu tarih olan 1879’la, bu nezaretin yerine Dahiliye Nezareti’ne bağlı Emniyet-i Umûmiye Müdüriyeti’nin oluşturulduğu 1909 arasındaki dönemi esas alarak anlatıyor ve Osmanlı’nın son döneminde sarayla tebaa arasındaki ilişkinin çeşitli veçhelerine ışık tutuyor.

< DETAY >

Post-Ottoman Coexistence: Sharing Space in the Shadow of Conflict (Osmanlı Sonrası Birarada Yaşama: Çatışmanın Gölgesinde Mekânı Paylaşmak)

 • Yayınevi: Berghahn Books
 • Derleyen(ler): Rebecca Bryant

In Southeast Europe, the Balkans, and Middle East, scholars often refer to the "peaceful coexistence" of various religious and ethnic groups under the Ottoman Empire before ethnonationalist conflicts dissolved that shared space and created legacies of division.

< DETAY >

Medieval and Early Modern Performance in the Eastern Mediterranean (Doğu Akdeniz'de Ortaçağ ve Erken Modern Performans)

 • Yayınevi: Brepols
 • Derleyen(ler): Arzu Öztürkmen, Evelyn Birge Vitz

An exploration of traditional performances in the Eastern Mediterranean in the medieval and Early Modern periods. This book brings to life an impressively broad array of performances in the Eastern Mediterranean. It covers many traditional types of performance, including singers, dancers, storytellers, street performers, clowns, preachers, shadow-puppeteers, fireworks displays, and semi-theatrical performances in folk and other celebrations.

< DETAY >

Architecture in translation: Germany, Turkey, and the modern house (Tercüme Edilmiş Mimari: Almanya, Türkiye ve Modern Ev)

 • Yayınevi: Duke University Press
 • Yazar(lar): Esra Akcan

In Architecture in Translation, Esra Akcan offers a way to understand the global circulation of culture that extends the notion of translation beyond language to visual fields. She shows how members of the ruling Kemalist elite in Turkey further aligned themselves with Europe by choosing German-speaking architects to oversee much of the design of modern cities.

< DETAY >

Youssouf Bey : The Charged Portrais of Fin de Siècle Pera (Youssouf Bey: Yüzyıl Sonu Perası’ndan Yüklü Portreler)

 • Yayınevi: Vehbi Koç Vakfı
 • Yazar(lar): Bahattin Öztuncay, Sinan Kuneralp, Guillaume Doizy, K. Mehmet Kentel
 • Derleyen(ler): Bahattin Öztuncay

The caricature album of Yusuf Franko Kusa Bey, the late 19th century Ottoman bureaucrat, Minister of Foreign Affairs, governor general, man of society who was also a playful caricaturist, is exhibited for the first time.

< DETAY >

Osmanlı Modernleşmesinde İngiliz Etkisi: Diplomasi ve Reform (1833-1841)

 • Yayınevi: Kitap Yayınevi
 • Yazar(lar): Ahmet Dönmez

Bu eserde Osmanlı, İngiliz ve Fransız arşiv kaynaklarından yararlanılarak Osmanlı diplomasi ve modernleşme tarihinin en önemli safhalarından biri inceleniyor. İngiliz devlet adamı ve diplomatlarının, Osmanlı reformlarını yönlendirmek amacıyla 1833-1841 yılları arasında ne gibi faaliyetlerde bulunduğu ve bu girişimlerin Osmanlı modernleşmesinin hangi alanlarında, ne derece etkili olduğu diplomasi ve reform ekseni içinde analiz ediliyor. Kitapta, İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Palmerston ve İngiliz Elçisi Lord Ponsonby’nin Osmanlı Devleti’nin güçlendirilmesi çerçevesinde Osmanlı yöneticilerini reformlara teşvik etme çabaları ve Rusya, Mısır Valisi M. Ali Paşa gibi bu süreci olumsuz yönde etkilemeye çalışan unsurlara karşı yürüttükleri mücadele ayrıntılarıyla gösteriliyor

< DETAY >

Jerusalem, 1000-1400: Every People Under Heaven (Kudüs 1000-1400 : Cennetin Altındaki Her Millet)

 • Yayınevi: The Metropolitan Museum of Art
 • Derleyen(ler): Barbara Drake Boehm, Melanie Holcomb

Medieval Jerusalem was a vibrant international center and home to multiple cultures, faiths, and languages.  Harmonious and dissonant influences from Persian, Turkish, Greek, Syrian, Armenian, Georgian, Coptic, Ethiopian, Indian, and European traditions invested Jerusalem with a key role in shaping the art of the Middle Ages.  Through compelling essays by international and interdisciplinary experts and detailed discussions of more than 200 works of art, this beautiful, authoritative volume breaks new ground in exploring the relationship between the historical and the archetypal city of Jerusalem, uncovering the ways in which the aesthetic achievements it inspired enhanced and enlivened the medieval world.

< DETAY >

Medical Practice, 1600-1900 : Physicians and Their Patients (Tıbbi Uygulama 1600 - 1900 : Doktorlar ve Hastaları)

 • Yayınevi: Brill
 • Yazar(lar): Martin Dinges

Drawing in particular on physicians’ casebooks, Medical Practices, 1600-1900 studies the changing nature of ordinary medical practice in early modern Europe.

< DETAY >

Osmanlılar ve Memluklar

 • Yayınevi: Kitap Yayınevi
 • Yazar(lar): Cihan Yüksel Muslu

Osmanlı hükümdarı I. Bayezid 1393'te Memluk elçisi Emir Hüsâmeddîn Hasan el-Kuckûnî'yi kabul etti. Bayezid, Memluk Sultanı Berkuk'un yolladığı armağanları sunan elçiye kendisinin Berkuk'un "memluk"u, yani kölesi olduğunu belirtti. Osmanlı tarihinde "Yıldırım" olarak da bilinen Bayezid, Balkanlar ve Anadolu'daki topraklarını hızla genişletmesine karşın, 1250'lerden beri kadim İslam topraklarına egemen olmuş ve "İslamın ve Müslümanların Sultanı" unvanını taşıyan Memluk hükümdarının dengi değildi ve kendisi de bunu bu ifadeyle kabul ediyordu.

< DETAY >

Sürgün Ruhum

 • Yayınevi: Aras Yayıncılık
 • Yazar(lar): Zabel Yesayan

Türkçeye çevrilen kitaplarıyla büyük ilgi gören Zabel Yesayan, 'Sürgün Ruhum'da, uzun yıllar yurt dışında yaşamış İstanbullu bir ressam olan Emma'nın memleketine dönüşünden sonra yaşadığı iç hesaplaşmaları ve yaşadığı güçlükleri anlatıyor.

< DETAY >

İstanbul'da Semai Kahveleri ve Meydan Şairleri

 • Yayınevi: Gram Yayınevi
 • Yazar(lar): Osman Cemal Kaygılı

Kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan kahvehanelerin ayrıksı bir bölümüyle; daha önce karşılaşmayanlar için sokağın ve hayatın neredeyse mükemmele ulaştığı ve her zaman söylendiği gibi sokağın sanatının aslında yüzyıllardır süregeldiği bir kesit beklerken; haberdar olan okuyucu içinse derinliklerine bir daha dalabilme olanağı sağlıyor bu metinler.

< DETAY >

Ghazal as World Literature II : From a Literary Genre to a Great Tradition The Ottoman Gazel in Context (Dünya Edebiyatı Olarak Gazel II : Edebi Bir Alandan Büyük Bir Geleneğe Bağlam İçerisinde Osmanlı Gazeli)

 • Yayınevi: Ergon Verlang
 • Yazar(lar): Angelika Neuwirth, Michael Hess, Judith Pfeiffer, Börte Sagaster

This collection of papers read in Beirut is accompanied by a parallel volüme, titled Ghazal as a World Literature-The Ottoman Gazel in Context.

< DETAY >

The Gaziantep Zeugma Mosaic Museum (Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi)

 • Yayınevi: Arkeoloji ve Sanat Yayınları
 • Yazar(lar): Tenzile Uysal, Fatma Bulgan

Settlements that were revealed as a result of excavations that began to be carried out within the borders of Gaziantep province from the late-1950’s onwards as well as numerous movable and immovable cultural assets revealed in these zones had rendered the region an important cultural center where a number precious artworks were found.

< DETAY >

Post-Byzantine Music Manuscripts as a Source for Oriental Secular Music (15th to Early 19th Century) (Bir Oryantel Seküler Müzik Kaynağı Olarak Bizans-Sonrası Müzik El Yazmaları (15.yy'dan Erken 19.yy'a))

 • Yayınevi: Ergon Verlang
 • Yazar(lar): Kyriakos Kalaitzides

The idea for this English edition of Kyriakos Kalaitzidis’ Ph.D. thesis came into being during the conference entitled "Writing the History of "Ottoman Music," which was organized by the Orient-Institut Istanbul in cooperation with the State Conservatory for Turkish Music of the Technical University Istanbul in November 2011.

< DETAY >

Benzersiz Bir Hayat : Bulgar Kralı 2. Simeon

 • Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
 • Yazar(lar): Simeon Sakskoburggotski

Simeon Saxe-Cobourg-Gotha, Simeon Sakskoburggotski ya da daha bilinen adıyla II. Simeon'un (ona Mr. Europe da deniliyor) hayatı Avrupa tarihinden dünyaya açılan bir pencere adeta. Yaşamı ve verdiği mücadelede de Bulgaristan'ı hak ettiği refah seviyesine çıkarma mücadelesi. Ve bu benzersiz yaşamın kesiştiği Kraliçe Elizabeth'ten General Franco'ya, sâbık İspanya kralı Juan Carlos'tan İran Şahı Pehlevi'ye ve Fas Kralı II. Hasan'a kadar pek çok isim.

< DETAY >

Bekâr Odaları ve Meyhaneler : Osmanlı İstanbulu'nda Marjinalite ve Mekân 1789 – 1839

 • Yayınevi: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü
 • Yazar(lar): Işıl Çokuğraş

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün, İstanbul Araştırmaları Dizisi kapsamında yayınlanan Bekâr Odaları ve Meyhaneler, 1789'dan 1839'a Osmanlı İstanbulu'nda marjinalite ve mekân olgularını ele alıyor.

< DETAY >

Mechanization Takes Command: A Contribution to Anonymous History (Makineleşme Kontrolü Ele Alır: Anonim Tarihe Bir Katkı)

 • Yayınevi: University of Minnesota Press
 • Yazar(lar): Sigfried Giedion

One of the twentieth century’s best-known architectural theorists examines the impact of mechanization on daily life.

 

< DETAY >

Masterpieces from the Department of Islamic Art in The Metropolitan Museum of Art (Metropolitan Sanat Müzesi İslam Tarihi Bölümü'nden Şaheserler)

 • Yayınevi: The Metropolitan Museum of Art
 • Derleyen(ler): Sheila Canby, Maryam Ekhtiar, Priscilla Soucek, Navina Najat Haidar

This expansive book reveals the great diversity and range of art of the Arab lands, Turkey, Iran, Central Asia, and later South Asia.

< DETAY >

Hürriyet’i Beklerken: II. Meşrutiyet Basını

 • Yayınevi: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
 • Yazar(lar): Uygur Kocabaşoğlu

İkinci Meşrutiyet ya da "devr-i hürriyet"te Osmanlı basınında gerçek anlamda bir "patlama" yaşandı; istibdat yıllarında daha çok yurtdışında Yeni Osmanlılar ile Jön Türkler tarafından oluşturulan "matbuat" miras alınarak toplumda her türlü düşüncenin serbestçe dile getirildiği "binbir çiçeğin açtığı" bir özgürlük ortamı yaratıldı

< DETAY >

Carbon Democracy: Political Power in the Age of Oil (Karbon Demokrasisi: Petrol Çağında Siyasi Güç)

 • Yayınevi: Verso Books
 • Yazar(lar): Timothy Mitchell

Oil is a curse, it is often said, that condemns the countries producing it to an existence defined by war, corruption and enormous inequality.

< DETAY >

Trophies of Victory: Public Building in Periklean Athens (Zafer Nişanları: Perikles Atinası’nda Kamusal İnşa)

 • Yayınevi: Princeton University Press
 • Yazar(lar): T. Leslie Shear, Jr.

The Greek military victories at Marathon, Salamis, and Plataia during the Persian Wars profoundly shaped fifth-century politics and culture.

< DETAY >

Osmanlı Devleti'nde Moratoryum 1875-1881

 • Yayınevi: Tarih Vakfı Yurt Yayınları
 • Yazar(lar): Mehmet Hakan Sağlam

Kitap, Düyûn-ı Umûmiyye'nin, yani Osmanlı Borçlar Yönetimi'nin ihdas edilmesi öncesi bir evreyi, Rüsûm-ı Sitte diye bilinen bir dönemi gündeme getiriyor.

< DETAY >

Court and Cosmos: The Great Age of the Seljuqs (Saltanat ve Kozmos: Selçukluların Yüce Çağı)

 • Yayınevi: The Metropolitan Museum of Art
 • Yazar(lar): Sheila Canby, Deniz Beyazit, Martina Rugiadi

Rising from humble origins as Turkic tribesman, the powerful and culturally prolific Seljuqs—a dynastic tribe whose reach extended from Central Asia to the eastern Mediterranean—dominated the Islamic world from the 11th to the 14th century.

< DETAY >

Pergamon and the Hellenistic Kingdoms of the Ancient World (Bergama ve Antik Dünya’nın Helenistik Krallıkları)

 • Yayınevi: The Metropolitan Museum of Art
 • Yazar(lar): Carlos A. Picón, Seán Hemingway

The Hellenistic Age spanned the three momentous centuries from the death of Alexander the Great in 323 B.C. to the crowning of Emperor Augustus and the establishment of the Roman Empire.

< DETAY >

The Byzantine Dark Ages (Bizans Karanlık Çağları)

 • Yayınevi: Bloomsbury Publishing
 • Yazar(lar): Michael J. Decker

The Byzantine Dark Ages explores current debates about the sudden transformation of the Byzantine Empire in the wake of environmental, social and political changes.

< DETAY >

Ethnic Symbiosis in The Balkans Greeks Ans Bulgarians in Plovdiv (1878-1906) - (Balkanlarda Etnik Simbiyoz: Plovdiv’de Yunanlar ve Bulgarlar (1876-1906)

 • Yayınevi: The Isis Press
 • Yazar(lar): Spyridon G. Ploumidis

A Note on Transliteration Abbreviations and Acronyms Tables, Figures, Maps and Images Acknowledgements Preface Introduction 1. Communal and ethnic identities 2. Bulgarian assimilatory and Greek irredentist policies 3. Trade and economic antagonism 4. Social and cultural life 5.

< DETAY >

Classifying Christians: Ethnography, Heresiology, and the Limits of Knowledge in Late Antiquity (Hıristiyanları Sınıflandırmak: Geç Antikite’de Etnografi, Heresiyoloji ve Bilginin Sınırları)

 • Yayınevi: University of California Press
 • Yazar(lar): Todd S. Berzon

Classifying Christians investigates late antique Christian heresiologies as ethnographies that catalogued and detailed the origins, rituals, doctrines, and customs of the heretics in explicitly polemical and theological terms.

< DETAY >

Kevseri Mecmuası: 18. Yüzyılda Saz Müziği Külliyatı

 • Yayınevi: Pan Yayınevi
 • Yazar(lar): Mehmet Uğur Ekinci

Müzikolog Rauf Yektâ Bey’in şahsî kütüphanesinde bulunan ve 18.

< DETAY >

İstanbul Darülfünunu'nda Alman Müderrisler: 1915-1918

 • Yayınevi: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
 • Yazar(lar): Emre Dölen

Türkiye'de 18.

< DETAY >

Constantinople 1453 : Des Byzantins aux Ottomans (Constantinople 1453: Bizanslılar’dan Osmanlılar’a)

 • Yayınevi: Anacharsis
 • Yazar(lar): Vincent Deroche, Nicolas Vatin

À l’aube du 29 mai 1453, après un siège spectaculaire de presque deux mois, les troupes du sultan ottoman Mehmed II entraient dans Constantinople, mettant fin à l’empire millénaire de Byzance.

< DETAY >

Kan Revan İçinde: Tıbbın Kısa Tarihi

 • Yayınevi: Metis Yayıncılık
 • Yazar(lar): Roy Porter

"Hastalık ile hekimler arasında tenin savaş alanında süren savaşın başı ve ortası var ama sonu yok.

< DETAY >

İhtilaller Çağında Osmanlı Ordusu: Osmanlı İmparatorluğu'nda Sosyoekonomik ve Sosyopolitik Değişim Üzerine Bir İnceleme 1793 – 1826

 • Yayınevi: Tarih Vakfı Yurt Yayınları
 • Yazar(lar): Fatih Yeşil

İhtilali'nin Avrupa'yı kasıp kavurduğu yıllarda Osmanlı imparatorluğu da büyük bir değişim devrine girmişti.

< DETAY >

Global Undergrounds: Exploring Cities Within (Küresel Yeraltları: Şehirleri İçeriden Keşfetmek)

 • Yayınevi: Reaktion Books
 • Yazar(lar): Paul Dobraszczyk, Carlos Galviz, Bradley L. Garrett

Over the last two centuries, the world's cities have undergone dramatic vertical, above-ground transformations.

< DETAY >

Recent Studies on the Archaeology of Anatolia (Anadolu Arkeolojisi Üzerine Son Çalışmalar)

 • Yayınevi: British Archaeological Reports
 • Yazar(lar): Ergün Laflı, Dokuz Eylül Üniversitesi & Sami Patacı, Ardahan Üniversitesi

Recent studies on the Anatolian archaeology in this volume shows the great importance of the cultural and archaeological heritage of the Turkey. This volume includes data from surveys and excavations, in addition to the analysis of unpublished materials preserved in local museums.

< DETAY >

Economics and Capitalism in the Ottoman Empire (Osmanlı İmparatorluğu’nda İktisat ve Kapitalizm)

 • Yayınevi: Routledge
 • Yazar(lar): Deniz T. Kilinçoğlu, METU

Is it possible to generate "capitalist spirit" in a society, where cultural, economic and political conditions did not unfold into an industrial revolution, and consequently into an advanced industrial-capitalist formation?

< DETAY >

Holy War, Martyrdom, and Terror: Christianity, Violence, and the West (Kutsal Savaş, Şehadet ve Terör: Hıristiyanlık, Şiddet ve Batı)

 • Yayınevi: UPenn Press
 • Yazar(lar): Philippe Buc, University of Vienna

Holy War, Martyrdom, and Terror examines the ways that Christian theology has shaped centuries of conflict from the Jewish-Roman War of late antiquity through the First Crusade, the French Revolution, and up to the Iraq War.

< DETAY >

İstanbul'un Ermeni Amiralar Sınıfı

 • Yayınevi: Aras Yayıncılık
 • Yazar(lar): Hagop L. Barsoumian

"Amiralar üzerine odaklanmış olsa da, kitaba zenginlik ve derinlik katan asıl unsur, konuyla bağlantılı başka analizler de sunuyor olmasıdır. Barsoumian, öncelikle amiraları konu alan çalışmalara dair kapsamlı bilgiler veriyor, bunların sağladığı katkılara ve yeter

< DETAY >

Serseri Anarşist Ve Fesadın Peşinde

 • Yayınevi: Tarih Vakfı Yurt Yayınları
 • Yazar(lar): İlkay Yılmaz¸İstanbul Üniversitesi

Osmanlı İmparatorluğu’nda II.

< DETAY >