Hizmetler

Hesabım

Hesabınızdaki kitapları ya kütüphaneye gelerek, ya da My Library Account linki üzerinden online olarak görüntüleyebilir ve sürelerini yenileyebilirsiniz.

Makale İsteği

Bu hizmetin amacı, ANAMED Kütüphanesi'nde ve merkez kütüphanede olmayan makaleleri, diğer kütüphane ve kurumların ortaklığıyla sağlamaya yöneliktir. Bu hizmet sadece ANAMED bursiyerlerine yöneliktir. Genelde, akademik kütüphane ve bilgi merkezlerini kapsayan kütüphaneden-kütüphaneye bir hizmettir. ANAMED bursiyerleri, bir seferde 5 adet olmak üzere, ücretsiz olarak makale isteğinde bulunabilirler.

Eğer kütüphane personeli istenen makaleyi Türkiye içinde bulamazlarsa, makale OCLC üzerinden ILL(Kütüphanelerarası istek) hizmeti ile sağlanacaktır.

Makale isteği hizmetinden yararlanabilmek için, birim kütüphanecisi Naz Özkan'a isteklerinizi mail yoluyla iletebilirsiniz. 

Kütüphanelerarası İstek(ILL)

Kütüphanelerarası istek ile ANAMED Kütüphanesi kullanıcıları, Türkiye’deki başka bir kütüphaneye ait kitaplar için istekte bulunabilirler. İsteklerin karşılanması genelde en az bir haftayı bulur. Bu hizmetten yararlanabilen kütüphane kullanıcıları, fakülte üyeleri, idari personel ve bursiyerlerdir. Öğrencilere ILL hizmeti verilmemektedir. ILL hizmeti hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen ILL sayfasını ziyaret ediniz.

Kampüslerarası İstek (ICLS):

Kampüslerarası istek, Koç Üniversitesi kütüphanesine ait farklı birimlerdeki kitap ve dergilere ulaşımı sağlama hizmetidir. Daha fazla bilgi için lütfen ICLS sayfasını ziyaret ediniz.

Dolaşım Hizmeti:

Dolaşım hizmeti politikası, kütüphane materyalini kullanıcıların araştırma ihtiyaçlarını gözönüne alarak belirler. Sıklıkla kullanılan referans kaynaklar- atlaslar, rehberler, ansiklopediler, sözlükler- kütüphane dışına çıkarılamazlar. Genel koleksiyona ait materyal, dolaşım masasında kişilerin hesabına verilebilir, iade edilebilir ya da süreleri yenilenebilir. Kullanıcıların ödünç alma hizmetinden yararlanmaları için güncel bir kütüphane kartları olması gerekmektedir. Dolaşım hizmeti sadece Koç Üniversitesi fakülte üyeleri, öğrencileri, idari personeli ve bursiyerler içindir.

Ödünç alma kuralları:

Süresi geçen materyalin günlük cezası 1,25 TL’dir. Eğer kullanıcı 3 gün süresince materyalin süresini yenilemez ya da materyali iade etmezse, ceza bu üç günü de kapsar. Eğer kullanıcı materyali kaybederse, kütüphane sorumlusu Mehmet Kentel’i hemen bilgilendirmelidir (bkucukbaslar@ku.edu.tr) Kaybdeilen kitabın ücreti ve işlem ücreti olmak üzere 32,50 TL kullanıcıdan tahsis edilecektir.

ANAMED Bursiyerleri

Koç Üniversitesi Öğrencileri (Lisans)

Koç Üniversitesi Öğrencileri (Lisansüstü ya da Doktora),
Kısa Dönemli Öğretim Üyeleri ve KU Öğretim Üyelerinin Lisanüstü Asistanları

Koç Üniversitesi Öğretim Üyeleri Fakülte Üyeleri

Koç Üniversitesi İdari Personeli

Yenileme:

Kitapların süresini yenilemek için kütüphaneye gelebilir ya da kitaplarınızı My Library Account üzerinden online olarak görüntüleyip yenileyebilirsiniz.

Kütüphanede Bilgisayar Kullanımı:

Tüm kullanıcılar kütüphanedeki bilgisayarları kullanabilirler. Bu bilgisayarlardan yapacakları online katalog taramasıyla hem ana kütüphane hem de ANAMED Kütüphanesi koleksiyonlarına erişebilirler. Bu bilgisayarlar aracılığıyla ya da ANAMED çevrimiçi ağ şifresiyle kendi bilgisayarlarından ayrıca elektronik kaynaklara erişim sağlayabilirler.

Fotokopi, Tarama, Yazıcı Hizmeti:

Kullanıcılar kütüphane içindeki fotokopi makinesiyle ve bilgisayarlar aracılığıyla fotokopi çekip çıktı alabilir ve tarama yapabilirler.