ANAMED ve NIT Kütüphanleri Üyeliği

Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) ve Hollanda Araştırma Enstitüsü (NIT) kütüphaneleri ile Türkiye'de Amerikan İlmi Araştırmalar Enstitüsü (ARIT-İstanbul), Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü (TEBE) koleksiyonlarından faydalanmak için lütfen Üyelik Formu'nu doldurunuz.

 

ANAMED VE NIT KÜTÜPHANELERİ ÜYELİK KOŞULLARI

Koç Üniversitesi Tüzel Kişiliği bünyesinde faaliyet göstermekte olan ANAMED ve NIT Kütüphaneleri’ne üye olunabilmesi için aşağıda yer alan koşulların sağlanması gerekmekte olup bu koşullar açısından aşağıdaki tanımlar ve kısaltmalar esas alınacaktır.

KISALTMALAR

TANIMLAR

KOŞULLAR

Öğretim görevlileri için:

Yüksek lisans / doktora öğrencileri için:

Bağımsız araştırmacılar için:

Koç üniversitesi haricindeki üniversitelerde yukarıda belirtilen alanlarda öğrenim gören lisans öğrencileri için:

Yukarıda yer alan 7 no’lu koşulda belirtilen çevrimiçi (online) başvuru formu doldurduktan sonra gerekli belgeler dijital ortamda sisteme yüklenerek başvuru yapılabilecektir.