ANAMED, NIT, ARIT, TEBE Kütüphane Üyeliği

Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi Kütüphanesi (ANAMED), Hollanda Araştırma Enstitüsü Kütüphanesi (NIT), Türkiye'de Amerikan İlmi Araştırmalar Enstitüsü Kütüphanesi (ARIT-İstanbul), Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Kütüphanesi (TEBE) öncelikle ANAMED ve NIT bursiyerlerine, Koç Üniversitesi öğrencileriyle öğretim üyelerine hizmet eder. Merkez Han'da bulunan bu koleksiyonlara ve çalışma alanına kendi araştırmaları için erişim ihtiyacı duyan antropoloji, arkaeoloji, mimari, sanat tarihi, kültürel miras, kültürel koruma, tarih, müze çalışmaları ve şehir çalışmaları konularında çalışan diğer lisansüstü araştırmacı, akademisyen ve bağımsız araştırmacılar da Kütüphane Üyeliği için başvurabilir. Kütüphane kullanım hakkı sadece kütüphane üyelik sistemi ile sağlanır.           

Üye Olmak

ANAMED, NIT, ARIT, TEBE Kütüphaneleri arkaeoloji, tarih, antropoloji, mimarlık, sanat, sanat tarihi, kültürel miras, restorasyon, müzecilik, şehir çalışmaları alanlarında özel koleksiyonlara sahiptir. Koleksiyonların özel niteliği ve kütüphanedeki çalışma alanının sınırlı olması sebebiyle, kütüphane üyeliğine başvuranların aşağıdaki kategorilerden birine dahil olmaları gerekmektedir: 

•    Eski ANAMED ve NIT bursiyerleri
•    ANAMED ve NIT Kütüphanleri’nin koleksiyonlarını oluşturan aşağıdaki alanlarda ileri seviyede araştırma yapan yüksek lisans ve doktora öğrencileri/akademisyenler/bağımsız araştırmacılar.
    - Antropoloji    
    - Arkaeoloji
    - Kültürel Miras
    - Mimarlık
    - Müzecilik    
    - Restorasyon    
    - Sanat
    - Sanat Tarihi 
    - Şehir Çalışmaları
    - Tarih 
    
Üye olan araştırmacılar:
- Kütüphanelerin açık olduğu saatlerde kütüphanelerden faydalanabilirler.
- Basılı ve online kaynakları kullanabilirler.
- Koç Üniversitesi Ana Kütüphanesi'nden ANAMED, NIT, ARIT ve TEBE kütüphanesinde bulunmayan 3 adet kitabı istetebilirler.

Üye olan araştırmacılar:
- Kitap ödünç alamazlar.
- Kütüphanelerin açık olmadığı saatlerde kütüphaneleri kullanamazlar.

Üyeliğe  başvurmak için lütfen ANAMED, NIT, ARIT, TEBE Üyelik Başvuru Formu'nu online olarak doldurun ve istenen belgeleri online sisteme yükleyin.

ANAMED ya da NIT eski bursiyeriyseniz,

- Bir fotoğraf

 Öğretim görevlisiyseniz,
- Resmi personel kimliği / bağlı olduğunuz kurumdan mektup
- Bir fotoğraf

 Yüksek lisans / doktora öğrencisiyseniz,
- Öğrenci belgesinin bir kopyası / resmi olmayan transkript
- Bir fotoğraf

 Bağımsız araştırmacıysanız,
- Kütüphanelerden en az birinin koleksiyonlarını kullanma ihtiyacını gösteren bir niyet mektubu
- Bir fotoğraf

Doldurulan formların gerekli belgelerle birlikte yüklenmesi gerekmektedir. Belgeleri eksik olan başvurular kabul edilmez.

Tüm üyelere fotoğraflı bir kütüphane kimlik kartı verilir. Üyeler bu kimlik kartını Merkez Han girişinde güvenliğe ve sorulduğunda kütüphanecilere gösterilmelidir.

Bu formda toplanan bilgiler, kütüphane üyeliği dışında başka herhangi bir amaçla kullanılmayacaktır, başka kurumlarla paylaşılmayacaktır ve üyelik sona erdiğinde veya başvuru reddedildiğinde silinecektir.

 

Kütüphane kuralları için lütfen tıklayınız.