Torunoğlu, Gülşah

The Ohio State University

Uzmanlık alanı Ortadoğu’da karşılaştırmalı kadın tarihi olan Dr. Torunoğlu, doktora sonrası bursiyeridir. Doktorasını Ohio Eyalet Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tamamladı. Hâlen üzerinde çalıştığı kitap projesi, 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında Türkiye ve Mısır’daki örgütlü kadın hareketlerinin birbiriyle etkileşimini ve küresel kadın aktivizmi ile olan ilişkilerini incelemektedir. Türkiye, Mısır ve Birleşik Krallık’ta iki yıl boyunca sürdürdüğü arşiv araştırmasına dayanan projesinde, Dr. Torunoğlu, Türkiye ve Mısır feminizmleri arasında bir diyalog kurarak içlerindeki milliyetçi ve İslamcı eğilimleri karşılaştırıyor, bir yandan da Batı feminizmleriyle olan etkileşimlerini ve onlara karşı gösterdikleri direnci değerlendiriyor. Mısır ve Osmanlı İmparatorluğu’nda feminist söylemin evrimini her iki ülkedeki seküler ve dini reform gelenekleriyle bağlantılı olarak karşılaştırmalı perspektiften ele alan çalışması, Ortadoğu’daki feminizmin, gelişim serüvenine dair hâkim milliyetçi anlatıdan arındırılarak daha kapsamlı ve derinlemesine bir şekilde anlaşılmasını teşvik etmeyi hedefliyor.