Thissen, Laurens Carolus 

Thissen Archaeological Ceramics Bureau / TACB

Araştırma Konusu: Barcın Höyük Çanak Çömleği: Kalıntı Analizi ile Nihai Stratigrafinin Bütünleştirilmesi

Dr. Thissen, Türkiye ve Balkanlar’da –ve artık Hollanda’da da– gün yüzüne çıkarılan tarih öncesi çanak çömleklerin analizini yapan Amsterdam merkezli TACB şirketinin sahibidir. Türkiye’nin kuzeybatı kesimindeki Ilıpınar kazılarına katıldığı ve Leiden Üniversitesi’nde doktora araştırmaları yaptığı ilk zamanlardan beri, Neolitikleşme süreci, Türkiye ile Avrupa arasındaki bağlantı ve dönüşümler, insanların yeni teknolojileri ne yolla benimsediği, geleneklerin nasıl kurulup aktarıldığı ve sürdürüldüğü, belirli pratikleri uygulayan toplulukların nasıl oluşturulduğu gibi konularla ilgilenmiş, kontekst ve kalıntı analizleri yoluyla çanak çömleğin işlev ve kullanımının belirlenmesi üzerine çalışmıştır. 2007’den bu yana seramik uzmanı olarak görev yaptığı Barcın Höyük’te tüm bu ilgi alanlarını bir araya getirme fırsatı buldu: Bu yerleşme, başka yerlerden, muhtemelen Orta Anadolu’dan gelen erken tarım toplulukları tarafından kurulmuştur. Çanak çömlek yapımı gelenlerce zaten bilinmekteydi, ancak anayurtlarına kıyasla burada farklı şekillerde gelişim göstermiştir. Thissen, ANAMED bursiyeri olarak yapacağı çalışmada, Barcın’daki kalıntı verilerini ve çanak çömlek gelişimini stratigrafiyle ve yerinde yapılacak mekânsal düzenlemelerle birleştiriyor. Çömlekçilikte ortaya çıkan çeşitliliği anlamaya ve bunu giderek daha sofistike hâle gelen süt ürünleri üretim süreçleriyle karşılaştırmaya çalışıyor. Çömlek kullanımı ve çeşitliliği açısından benzer örüntülerin çiftçiliğin Avrupa geneline dağılım sürecinin bir parçası olduğuna dair göstergeler, Barcın’daki seramik sıralamasının önemli olduğu kadar güvenilir de olmasını zorunlu kılmaktadır.