Tatbul, Mustafa Nuri

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konusu: Orta Karadeniz’de Yer Alan Komana Pontica’nın Orta Bizans Döneminde Değişen Dinamikleri

Dr. Tatbul, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden yerleşim arkeolojisi alanında doktora derecesi almış (2017), Hollanda’daki Leiden Üniversitesi’nde de arkeoloji yüksek lisansı (2007) yapmıştır. ANAMED’de üzerinde çalışacağı “Orta Karadeniz’de Yer Alan Komana Pontica’nın Orta Bizans Döneminde Değişen Dinamikleri” başlıklı araştırma projesi, gerek Türk boylarının Anadolu’ya girişi sırasında gerekse sonraki Danişmendli/Selçuklu yönetimi döneminde Bizanslılar ile Türk toplulukları arasındaki sosyal, siyasi, iktisadi ve dinî değişim ve etkileşimleri aydınlatmayı amaçlıyor. Burcu Erciyas’ın 2004-2008 yılları arasında Komana Pontica topraklarında yaptığı kapsamlı araştırmalar sırasında tespit etmiş olduğu Orta Bizans kiliselerinin bulunduğu yerlerde yoğun yüzey araştırmaları yapmayı planlayan Tatbul, ANAMED’deki projesinde, ilerideki bu saha çalışmasında kendisine yol gösterecek bir ön literatür taraması yapacaktır. Kiliselerin bulunduğu noktalarda literatür taramasının rehberliğinde yapacağı yoğun yüzey araştırmasından elde edeceği veriler, bu yapıların işlev ve nitelikleri, birbirleriyle ne ölçüde çağdaş oldukları, varsa hiyerarşik düzenleri, Türk boylarının gelişi ve Danişmendli/Selçuklu egemenliği sırasında başlarına neler geldiği ve dönemin dramatik ölçüde değişen siyasi, sosyal, iktisadi ve dinî koşullarının kiliselerin yer tercih stratejilerine nasıl yansıdığı gibi konulara ışık tutmaya çalışacaktır. Tatbul bu çalışmada, döneme ilişkin literatür taraması, belirlenen kilise alanlarında yüzey buluntularının toplanması ve jeofizik prospeksiyon ile Hamamtepe/Komana Pontica’da hâlihazırda kazısı yapılmış bir kiliseden elde edilen verileri harmanlayan bir araştırma yöntemi uygulayacaktır.