Tarhan, Hakan

IMT School for Advanced Studies Lucca

Hakan Tarhan, İtalya’da bulunan IMT Lucca’da “Kültürel Miras Analizi ve Yönetimi” alanında doktora adayıdır. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ise Kent Üniversitesi ile Atina Ekonomi ve İşletme Üniversitesi’nin ortak Kültürel Miras Lisansüstü Programı’nda “Antik Atina Agorasında Değerlere Dayalı Yönetim” konulu saha araştırması projesiyle tamamladı. Öğrenimi sırasında, 2014 ve 2016 yaz dönemlerinde, Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü bünyesinde Dr. Işılay Gürsu’nun koordine ettiği Aspendos Kültürel Miras Yönetimi Projesi’nde görev aldı.Tarhan, “‘Öteki’nin’ Mirasının Algılanma Biçimleri: Yunanistan’da Osmanlı Mirası ve Türkiye’de Bizans Mirası” başlığını taşıyan doktora tez çalışmasında, hem devletlerin hem de vatandaşların gözünden “öteki”nin kültürel mirasına yönelik algılama biçimlerini inceliyor. Araştırması, resmi söylemde “öteki” olarak marjinalleştirilenlerin bıraktığı kültürel mirasların günümüzde nasıl bir muamele gördüğünü ve çağdaş toplumların gündelik yaşamları ve bireysel kimliklerine ne derece dâhil edildiğini anlamayı amaçlıyor.
Tarhan’ın ANAMED’deki çalışması ise Türkiye’deki Bizans mirasına yönelik kamusal algıları incelemeye odaklanıyor. Devletin algısı, kültürel mirasla ilgili ulusal yasa ve düzenlemeleri, Türkiye’nin imzaladığı uluslararası sözleşme ve antlaşmaları, resmi politika dokümanlarını ve siyasi söylemi analiz etmek suretiyle inceleniyor. Halkın algıları ise kamuoyu yoklamaları yoluyla ve seçili bazı anıtların çevresinde yaşayan yerli ahali ve anıtların bakımından sorumlu profesyonellerle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapmak suretiyle araştırılıyor.