Syros, Vasileios

Academy of Finland

Araştırma Konusu: Avrupa ile Diyalog Hâlinde Osmanlı Siyasi Düşüncesi

Vasileios Syros, hâlen Nijmegen’deki Radboud Üniversitesi’nde Hollanda Kraliyet Sanat ve Bilim Akademisi’ne bağlı (KNAW) misafir öğretim üyesi ve Finlandiya Akademisi’nde “Avrupa ve İslam Dünyasında Siyasi Güç” araştırma programının baş araştırmacısıdır. Akademik ilgi alanları, Ortaçağ ve erken modern dönemde Hıristiyan/Latin, Yahudi ve İslam siyasi düşünce gelenekleri üzerine yapılan incelemelere yoğunlaşmıştır. Syros’un yayımlanan kitapları şunlardır: Marsilius of Padua at the Intersection of Ancient and Medieval Traditions of Political Thought [Antik ve Ortaçağ Siyasal Düşünce Geleneklerinin Kesişiminde Padovalı Marsilius] (University of Toronto Press, 2012); Die Rezeption der aristotelischen politischen Philosophie bei Marsilius von Padua [Aristotelesçi Siyaset Felsefesinin Padovalı Marsilius Tarafından Alımlanması] (Brill, 2007); ve Well Begun is Only Half Done: Tracing Aristotle’s Political Ideas in Medieval Arabic, Syriac, Byzantine, and Jewish Sources [İyi Başlamak Bitirmenin Yalnızca Yarısıdır: Ortaçağ’ın Arap, Süryani, Bizans ve Yahudi Kaynaklarında Aristoteles’in Siyasi Fikirlerinin İzini Sürmek] (ACMRS, 2011). Çalışmalarının yayımlandığı birçok uluslararası hakemli dergi arasında Viator, Journal of Early Modern History, Medieval Encounters, Journal of World History, Philosophy East & West, History of Political Thought, Republics of Letters ve Revue des Études Juives yer almaktadır. Daha önce Stanford, McGill ve Chicago Üniversiteleri ile Paris’deki École Pratique des Hautes Études’de dersler vermiş olan Syros, Columbia, Pennsylvania, Princeton ve Michigan Üniversiteleri ile Royal Society of Edinburgh’dan da araştırma bursları almıştır.