Suarez, Aroa Garcia

University of Reading 

Araştırma Konusu: Konya Ovası’nda Neolitik Dönem Ekolojisi ve Yerleşim Ağlarının İncelenmesi: Doğu Çatalhöyük, Boncuklu Hüyük ve Pınarbaşı’daki Yapıların ve Açık Alanların Bütünleşik Mikro-Bağlamsal Analizi

Doktora tez projesi, Konya Ovası’nın Neolitik dönemdeki iskânı sırasında yerleşik hayata geçiş sürecinde ve yerleşmeler arası bağlantı ağlarında meydana gelen yerel gelişmelerin incelenmesine odaklanmaktadır. Bu incelemeyi, prehistorik bir megasit olan Çatalhöyük (kal. MÖ 8.-6. binyıllar), hayvancılıkla uğraşan grupların kamp yeri olarak kullandığı Pınarbaşı (kal. MÖ 9.-7. binyıllar) ve erken tarihli tarımsal bir yerleşme olan Boncuklu’da (kal. MÖ 9.-8. binyıllar) bulunan yapıların ve açık alanların stratigrafik mikroanalizi yoluyla yapmayı hedeflemektedir.
Bu araştırma kapsamında ev zeminleri ve atık yığınları üzerinde yapılması planlanan mikromorfolojik incelemeler, depolama, yakıt temini ve yemek pişirme gibi belirli bir takım ev içi faaliyetlere işaret eden unsurların niteliğini, birikim sürecini ve periyodikliğini belirlemeyi amaçlamaktadır ve bunların ekolojik ve sosyal bakımdan gösterdiği çeşitliliğe özel olarak dikkat etmeyi gerektirmektedir. Belli hedefler üzerinde FTIR, SEM-EDX ve pXRF yöntemleriyle yapılan mikrokimyasal analizler, insan faaliyetlerinin neden olduğu değişimlerle bağlantılı belirli birikinti ve unsurların niteliklerinin saptanabilmesine katkıda bulunmaktadır.
Bu yüksek çözünürlüklü tekniklerin bir arada kullanılması, incelenen üç yerleşme arasında açık alanların kullanımı bakımından önemli farklılıkların belirlenebilmesini mümkün kılmış, ayrıca yapı ve yakıt kaynaklarının seçimi ve kullanımındaki süreklilik ve değişimin belgelenmesine de olanak sağlamıştır. Alınan ilk sonuçlar, Neolitik dönem topluluklarının geniş ölçekli sosyo-ekolojik çevreleriyle olan karmaşık ilişkisini gözler önüne sermektedir.