Strupler, Néhémie

University of Strasbourg, University of Münster, French Institute of Anatolian Studies

Araştırma Konusu: Diyakronik İnsan-Çevre Etkileşimlerinin Görselleştirilmesi: Milet Yarımadası İçin Bir Model

Dr. Strupler, 2016 yılında Strasbourg ve Münster Üniversitelerinden arkeoloji alanında ortak doktora derecesi aldı. ANAMED’e gelmeden önce İstanbul’daki Alman Arkeoloji Enstitüsü’nde çalışmış ve Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü’nde bursiyer olarak bulunmuştur. “MÖ 2. Binyılda Boğazköy Aşağı Şehri” başlıklı doktora tezinde, kentin Hititlerin siyasi başkenti haline geldiği kritik dönemeçte ev içi mekânlardaki sosyal örüntülerin evrimini inceledi. Açık Bilim ve Özgür Yazılım savunucusu olan Dr. Strupler, arkeolojik verileri açık ve tekrarlanabilir standartlar aracılığıyla incelemeye imkân veren teori ve yöntemler geliştirme konusunda heveslidir. ANAMED’deki projesinde, tarih öncesinden Osmanlı dönemine kadar geçen süre içerisinde (yaklaşık MÖ 5. binyıl ila MS 2. binyıl) Milet Yarımadası’nda (Aydın ili, Güneybatı Anadolu) meydana gelen insan-çevre etkileşimlerinin niteliğini ve yoğunluğunu saptamayı amaçlıyor. Bu çalışma esas olarak Dr. Slawisch ve Dr. T. C. Wilkinson’ın önderliğinde yürütülen Panormos Projesi’nin sonuçlarına dayanmaktadır.