Sotiriou, Athanasios

Girit Üniversitesi

Athanasios Sotiriou Girit Üniversitesi’nde, Bizans tarihi alanında doktora adayıdır. Bizans’taki toplumsal tabakalaşmayla ilgilenen Sotiriou’nun doktora tezi, orta/düşük rütbeli idareci ve askerler ile yerel elitlerden oluşan Bizans küçük aristokrasisi ile ilgilidir. ANAMED’de gerçekleştireceği proje de, Geç Bizans döneminde küçük aristokrasinin Anadolu’daki varlığına odaklanıyor. Bu grubun sosyoekonomik özelliklerini saptamayı ve onun gücü ele geçirmesini, müzakere etmesini ve kullanmasını mümkün kılan toplumsal mekanizmalara ışık tutmayı amaçlıyor. Nihayetinde, hedefi, bu toplumsal grubun İznik İmparatorluğu’nda bir bütün olarak oynadığı rolü ve Türk beyliklerinin bölgede giderek alan kazandığı dönemde takındıkları tutumu belirleyip açıklamaktır. Sotiriou ayrıca Yunanistan Devlet Burslar Kurumu’nun (IKY) doktora bursiyeridir. 2015’ten beri üyesi olduğu Orta Anadolu’daki Amorium kazı projesinde de, tarih araştırmalarını Bizans taşrasının maddi kültürüne yönelik pratik deneyimlerle birleştirme şansı bulmaktadır.