Sökmen, Emine

Hitit Üniversitesi

Dr. Sökmen doktora derecesini 2016 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ), Mithradat Krallık (Pontus Krallığı) kalelerinin idari açıdan taşıdıkları önemi konumsal özellikleri üzerinden incelediği araştırmasıyla aldı. Şu sıralarda da doktora tezine dayalı bir kitap üzerinde çalışmaktadır. Yüksek lisansını ODTÜ Yerleşim Arkeolojisi Anabilim Dalı’nda, lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tamamlamıştır. Hâlen Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde doktor öğretim üyesidir. 2017’den beri Çorum’un Alaca yöresinde, Romalıların Anadolu’daki su yönetimi stratejilerini incelemeyi hedefleyen Örükaya Arkeolojik Araştırma Projesi’ni yürütmektedir. Dr. Sökmen’in ANAMED’de yapmakta olduğu araştırma, Orta-Kuzey Anadolu’da uygulanmış hidrolik yenilik ve çözümlere ışık tutmayı, özellikle de Yeşilırmak Havzası’nda yer alan Çorum-Alaca yöresinde Hititlerden Osmanlı İmparatorluğu’na ve modern zamanlara kadar gelen süreçte su yönetimi uygulamalarının sürekliliğini sağlayan faktörleri değerlendirmeyi amaçlıyor. Bu çalışma, insanlarla doğa arasında, bir başka deyişle kültürel sistemler ile doğal sistemler arasındaki karşılıklı etkileşimi inceleyerek bölgenin bütüncül bir analizini sunacak, kültürlerin su yönetimi yoluyla peyzajı nasıl şekillendirdiğini anlamamıza imkân sağlayacaktır.