Smit, Marissa Jeanne

Harvard University

Araştırma Konusu: Frontiers Made Flesh: Etten Sınırlar: Bizanslılar, Osmanlılar ve Hayvanları (1205–1512)

Smit, Ortaçağ çalışmalarına başladığı St. Andrews University’den 2012’de mezun olduktan sonra Indiana University’den Orta Avrasya Çalışmaları alanında yüksek lisans derecesi aldı. Halen Harvard University, Tarih Bölümü’nde doktora adayıdır. Doktora tezinde insanlarla hayvanlar arasındaki ilişkilerin kültürel, sosyal ve entelektüel boyutlarını inceleyen Smit, ANAMED’deki bursiyerliği süresince, Bizans ve Osmanlı bağlamlarında avcılık, hediye alışverişi ve hayvanlar hakkındaki bilgi üretiminin iç içe geçen tarihlerine odaklanacaktır.

Bursiyer Tanıtım Videosu için tıklayın