Skartsi, Stefania

Hellenic Ministry of Culture, Directorate of Byzantine & Post-Byzantine Antiquities

Araştırma Konusu: İmparatorluk Başkenti ile Taşra Merkezi Arasındaki Bağlantılar: Yunanistan’ın Khalkis Şehrindeki Osmanlı “Balyos Evi”nin Maddi Kültürü (16.-19. Yüzyıllar)

Dr. Skartsi, doktora derecesini 2009 yılında Birmingham Üniversitesi’nden aldı. ANAMED’deki araştırması, “Balyos Evi” olarak bilinen yapıda bulunan Osmanlı dönemine ait materyalin incelenmesine odaklanıyor; bu önemli anıtsal bina kompleksi, Yunanistan’ın orta kesimindeki (o zamanlar Eğriboz olarak bilinen) Khalkis’in tarihî merkezinde yer alır. Arkeolojik çalışmalar, bu alanda bulunan Venedik dönemine ait Ortaçağ sarayında, dört yüzyıl süren Osmanlı egemenliği boyunca sürekli ikamet edildiğini, burada oturanların padişah sarayıyla devamlı temas hâlinde kişiler olduğunu kanıtlamıştır. Stratigrafi ve kazı buluntularının incelenmesi de söz konusu dönem boyunca (16. yüzyıldan 19. yüzyıl başlarına kadar) bu komplekste yaşayanların kimlikleri ve gündelik yaşamları hakkında yeni kanıtlar ortaya koymuştur. Buluntular arasında çeşitli türde çanak çömlekler ve küçük objeler ile 1688’den önce buraya saklanmış, Osmanlılara ait eczacılık ekipmanını içeren eşsiz bir malzeme grubu bulunmaktadır. Bu nesneler, ancak esas merkezi İstanbul olan Osmanlı tıbbına ait pratikler ve ilaç hazırlama yöntemleri hakkındaki bilgiler ışığında incelenebilir. Dr. Skartsi, bu malzemenin incelenmesinin, mimari restorasyondan elde edilen kanıtlarla birleştirildiğinde, tipik bir Osmanlı taşra kentinin çeşitli kültürel, sosyal ve iktisadi yönlerine ışık tutacağını umuyor. Bu çalışma, Eğriboz’un imparatorluğun sosyoekonomik yapılarına  nasıl entegre olup katıldığını, hem İstanbul’la hem de Doğu ve Batı Akdeniz’deki diğer büyük merkezlerle yakın ticari ilişkilerini nasıl sürdürdüğünü ortaya çıkaracaktır. Aynı zamanda, Osmanlı döneminde etkili olan sosyoekonomik örüntülerin karmaşıklığını da gözler önüne serecektir.