Simonishvili, Nino

Bağımsız Araştırmacı, Gürcistan

Araştırma Konusu: Toplumsal Etmenler Olarak Tasvirler: Oşki Vaftizci Yahya Kilisesi’nin Anıtsal Cephe Rölyefi (10. Yüzyıl) ve Birleşik Ortaçağ Gürcü Devleti’nin Oluşumundaki Rolü

Dr. Simonishvili, Tiflis’teki Gürcistan Halk Sanatları ve Uygulamalı Sanatlar Devlet Müzesi’ne bağlı Uluslararası Görsel Sanatlar Araştırma Merkezi’nin müdürü (2015-2017) olarak çalışmış, Gürcistan Ulusal Müzesi ile Metropolitan Sanat Müzesi’nin işbirliği ve UNESCO’nun desteğiyle gerçekleştirilen “Gürcistan Ulusal Müzesi Ortaçağ Koleksiyonlarının Yeniden Yerleştirilmesi” başlıklı araştırma ve sergi projesinin direktörlüğünü yapmıştır (2008-2013). Daha önce ise Tiflis Devlet Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde doçent öğretim üyesi olarak görev aldı (1995-2006). Almanya’da A. v. Humboldt ve Gerda Henkel bursları ile ABD’de W. Fulbright, A. Mellon ve P. Mellon bursları da dâhil olmak üzere birçok burs almış olan Dr. Simonishvili hâlen iki kitap yazımının yanı sıra çeşitli bilimsel araştırmalar ve sergi projeleri üzerinde çalışmaktadır. ANAMED’de gerçekleştirmeyi planladığı “Toplumsal Etmenler Olarak Tasvirler: Oşki Vaftizci Yahya Kilisesi’nin Anıtsal Cephe Rölyefi (10. Yüzyıl) ve Birleşik Ortaçağ Gürcü Devleti’nin Oluşumundaki Rolü” konulu projesi, tasvirlerin toplumsal dinamikleri hakkında disiplinlerarası bir araştırmanın parçasıdır. Bu çalışma, kültürlerarası alışveriş süreçlerini ve yol açtığı etkileri Ortaçağ Gürcistan’ı örneği üzerinden inceleyecektir. Metinlerin ve imgelerin kimliğin oluşturulmasında nasıl araç olarak kullanıldığını analiz ederek kültürel dönüşüm sürecini belirli bir yerel bağlamda görülen biçimiyle ele alacaktır. Araştırma, Gürcistan’ın tarihî güneybatı bölgesinde, eskiden Tao-Klarceti Beyliği’nin bulunduğu, günümüzde Türkiye’nin kuzeybatı kesiminde yer alan topraklarda kurulmuş Oşki/Öşkvank Manastırı’nın (963-976, Erzurum) ana kilisesini süsleyen kabartma bezemeleri, tasvirlere toplumsal bir güç bahşeden bir semboller sistemi olarak inceliyor. Simonishvili’nin çalışması, bu semboller sistemi kavramını ele alırken onun farklı siyasi ve sanatsal bağlamlarda nasıl aktarılıp yeniden kullanıldığını da irdelemeyi amaçlıyor.