Shliakhtin, Roman

Central European University

Araştırma Konusu: Geç Bizans Dönemi Bithynia’sının İhtilaflı Peyzajında Bizanslılar ve Selçuklu Türkleri: Sakarya-Sangarius Vadisi Örneği

Dr. Shliakhtin, eğitimine Moskova Devlet Üniversitesi Tarih Bölümü’nde başladı; daha sonra da Budapeşte’deki Orta Avrupa Üniversitesi (CEU) Ortaçağ Çalışmaları Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora yaptı. On ikinci yüzyıl Akdeniz’inin edebiyat tarihi üzerine uzmanlaşan Shliakhtin, doktora tezinde Bizans retoriğinde Türk imajının inşası üzerine odaklanmıştır. ANAMED’de de, hayvancılıkla uğraşan konargöçer Türklerin Anadolu’ya göçü, özellikle de Bizanslıların bu harekete verdiği tepki hakkında yaptığı araştırmalarına devam etmeyi planlıyor. Çalışması, Bizans imparatorlarının Kuzey Bithynia peyzajında oluşturduğu kontrollü haberleşme ortamına ve bu ortamın Bizans edebi kaynaklarında nasıl anlatıldığına odaklanacaktır. Amacı, hem değiştirilmiş araziyi yerinde tetkik etmek hem de oradaki savunma yapılarının Orta ve Geç Bizans dönemlerinde nasıl inşa edilip kullanıldığını anlatan edebi kaynakları incelemektir. Ayrıca, İstanbul’daki koleksiyonlarda muhafaza edilen on ikinci yüzyıl sikke ve mühürlerini de çalışmasına dâhil etmeyi hedefliyor. Hayal edildiği şekliyle söz konusu peyzaja ve ayakta kalan yapılara ilişkin yapacağı inceleme, Bizans’taki Türk algısı üzerine gelecekte tamamlayacağı monografinin bir bölümünü oluşturacaktır.