Sewing, Katinka

Heidelberg University

Araştırma Konusu: Geç Antikçağ Hac Yolculuğu Üzerine Yeni Bir Araştırma: Efes’te Göz Ardı Edilmiş Bir Kilise Kompleksinin Mimarisi, Arkeolojisi ve Tarihsel Bağlamı

Katinka Sewing, Heidelberg Üniversitesi’nde doktora adayıdır. Doktora projesi, Efes yakınlarında, Ege sahilinde yer alan devasa bir kilise kompleksinin analizinden yola çıkıyor. Kompleksin kendine özgü yerleşim planı, dekorasyonu ve onunla ilişkili buluntular, yapının önemli bir hacı kilisesi olarak yorumlanması gerektiğine işaret etmektedir. Sewing’in ANAMED’deki çalışmasının birinci amacı, hem arkeolojinin hem de tarihî yapı araştırmalarının kullandığı yöntemlere dayanarak bu bina kompleksinin kapsamlı bir incelemesini yapmaktır. Yapının iyi korunmuş olması nedeniyle, bu çalışma, Anadolu’daki Geç Antikçağ kiliseleri ile hacı merkezlerinin yerleşim planları ve yapımlarında kullanılan inşaat teknikleri konularında bilgimizi artıracaktır. Bir diğer amaç da alanın kendisinin yorumlanmasıdır: Kilisenin kendi tarihsel ve topografik bağlamına yerleştirilmesi gerekmektedir. Sewing, çalışmasında ayrıca bu hacı kilisesinin gelişimini, şehirle olan bağlantısını ve Efes’in diğer ünlü hac yerleriyle ilişkisini de incelemeyi planlıyor. Elde edilecek sonuçların Hıristiyanlık dönemi Efes’inin kutsal topografyası hakkındaki bilgilerimizi derinleştirmesi bekleniyor. Tüm bu soruların cevaplanması, yalnızca bu proje için değil, aynı zamanda genel olarak Geç Antikçağ ve Bizans dönemi Anadolu’sunun daha yakından anlaşılması için de önemli bir ilerleme olacaktır.