Scott, Catherine Barclay

Boston University

Araştırma Konusu: Tunç Çağı Boyunca Batı Anadolu ve Ege’de Peyzajlar ve Mekân Kullanımı

Doktora tez araştırması, Orta ve Geç Tunç Çağı’nda Batı Anadolu ve Ege’ye odaklanmaktadır. Araştırmasında, bu bölgeler için kabul edilegelen “içkale” tanımını sorgulamayı, bunun için de müstahkem alanların içinde ve etrafındaki mekân kullanımı ve düzenini incelemeyi amaçlamaktadır. Hane arkeolojisiyle ilgili kuramsal literatürü ve duvarların mekânı yapılandırma biçimlerini irdeleyerek, faaliyet alanlarını belirlemek ve bunların mekân içerisindeki dağılımını haritalandırmak için de sediment jeokimyasını kullanacaktır. Bu verileri mümkün olduğu ölçüde jeofizik ve kazı verileriyle entegre etmeyi ümit etmektedir. Ayrıca, genel olarak arkeoloji bilimi ve dijital arkeoloji ile ilgilenmektedir.