Schönicke, Julia Nadine 

Freie Universität Berlin and Orient Department / Alman Arkeoloji Enstitüsü (DAI)

Araştırma Konusu: Göbekli Tepe’de Neolitik Yaşam Biçimleri

Schönicke 2017’den beri Göbekli Tepe Projesi’nde yer alan bir doktora adayıdır. Yakın Doğu Arkeolojisi alanındaki yüksek lisans eğitimini Freie Universität Berlin’de tamamladı. “Göbekli Tepe’de Neolitik Dönem Yaşam Biçimleri” konulu doktora tez projesi, mikro-arkeolojik yöntemler ile sediment analizlerinden yola çıkarak yerleşme içi alanların terk edilmesi ve yerleşme oluşum süreçlerine odaklanmaktadır.

Schönicke, Çanak Çömlek Öncesi Neolitik Çağ Anadolu’su üzerine uzmanlaşmış olmasının yanı sıra, Türkmenistan (Neolitik/Kalkolitik Çağ), Füceyre/Birleşik Arap Emirlikleri (Tunç ve Demir Çağları), Katar (Neolitik Çağ’dan Kolonyal döneme kadar) ve Almanya’da (Demir Çağı arkeolojisi ve tarihsel arkeoloji) çalışmalarda bulunmuştur. Schönicke’nin ilgi alanları arasında peyzaj arkeolojisi ve mimarlık sosyolojisi, gündelik pratiklerin ve toplumsal eşitsizliğin rekonstrüksiyonu ile piroteknoloji de bulunmaktadır.

Bursiyer Tanıtım Videosu için tıklayın