Sághy, Marianne

Central European University Budapest

Araştırma Konusu: Semavi Koruyucular, Dünyevi Modeller: Azizleri Konstantinopolis’teki Pantokrator Manastır Kompleksi’nde (Zeyrek Camii) Toplamak

Orta Avrupa Üniversitesi Ortaçağ Araştırmaları Bölümü doçenti ve Paris’teki Macar Kültür Enstitüsü’nün eski akademik direktörü olan Dr. Sághy, Geç Antikçağ’dan Ortaçağ’a geçiş ve dönüşüm süreçleriyle ilgilenen bir tarihçidir. Bir dönemin dinî özlem ve hedefleri ile toplumsal ve kültürel siyasetini anlamak için azizlerin yaşam öykülerinden (hagiografilerden) yararlanmaktadır. Yazılarında konu edindiği tartışmalı piskoposlar, eksantrik çileciler ve iyiliksever imparatoriçeler arasında Romalı Damasus, Aziz Jerome, Tourslu Aziz Martin ve Parisli Azize Genovefa ile şimdilerde ANAMED’de yapmakta olduğu çalışmada ele aldığı İmparatoriçe Piroska/Eirene bulunuyor. Sághy’nin yayımladığı kitaplar arasında, her ikisi de Macarca olan Şehitler ve Şiirler: Damasus’un Papalık Döneminde Roma’da Azizler Kültü (MS 366-384) ve Tourslu Aziz Martin: Geç Antikçağ’da Çilecilik ve İktidar’ın yanı sıra Geç Antikçağ Roma’sında paganlar ve Hıristiyanları konu alan bir konferans dizisine ait bildiri kitabı ile Pierre Dubois’nın De la récupération de la Terre Sainte [Kutsal Toprakların Kurtarılmasına Dair] başlıklı eserinin Latince-Fransızca iki dilli edisyonu ve yorumunu içeren yayın yer alıyor. Dr. Sághy, ANAMED’de bulunduğu süre içerisinde, Pantokrator Manastırı’nda hürmet gören azizler üzerine çalışacaktır. Şimdiye dek gerek Budapeşte’deki CEU’da gerekse de Tours, Poitiers, Turku, Varşova ve Paris’te Geç Antikçağ’da Din ve Toplum, Aziz Augustinus ve İtiraflar’ı, Kadınlar ve Hıristiyanlık, Manastırcılık ve Hagiografi, Antikçağ’dan Ortaçağ’a Dostluk ve Angevin Hanedanı Döneminde Avrupa konulu dersler vermiştir. Ayrıca, CEU’da ve Roma’daki Macar Akademisi’nde yaz okulları düzenlemektedir.