Rodriguez-Suarez, Alex

National Portrait Gallery

Araştırma Konusu: Çan Çalmak: Geç Bizans Döneminde (1261-1453) Çanlar ve Çan Kuleleri

Barselona’da (UAB) tarih okuduktan sonra yüksek lisans yapmak üzere Londra’ya (RHUL) taşındı. Yüksek lisans tezi, I. Manuel’in Latinofil (Latinsever) siyasetinin ardındaki nedenlere odaklanmaktaydı. “The Western Presence in the Byzantine Empire during the Reigns of Alexios I and John II (1081-1143)” [I. Aleksios ve II. İoannes Dönemlerinde (1081-1143) Bizans İmparatorluğu’nda Batılıların Varlığı] başlıklı doktora tezim (KCL, 2014), 1204’ten önce Bizans’ta çan çalma uygulamasının başlamasıyla ilgili bir bölüm içeriyordu. ANAMED’de bu konudaki araştırmalarına Geç Bizans dönemindeki (1261-1453) çan çalma uygulamalarına bakarak devam edecektir. Büyük çanların dinî amaçlarla kullanılması Bizans’ın pek bilinmeyen bir yönüdür. Çan çalma olgusu araştırmacılardan pek ilgi görmemiş, Bizans çalışmalarında çoğunlukla çan kulelerinin ele alınmasıyla yetinilmiştir. Araştırmasında hem yazılı kaynakları (kronikler, seyahatnameler) hem de Türkiye’deki arkeolojik kalıntıları (çanlar, çan kuleleri) incelemeyi amaçlamaktadır. Bilinen çan ve çan kulesi kalıntıları çok az olmakla birlikte –bunlar, İstanbul Arkeoloji Müzeleri ile Trabzon Ayasofya’sında bulunmaktadır– yeterince araştırılmamış olan bu konuda yeni malzemeler keşfetmeyi de hedeflemektedir. Bizans’ta çan kullanımı olgusunun gerçek boyutlarının araştırılması, Bizans’ın son yüzyıllarında farklı düzeylerde meydana gelen ve gerek mimaride gerekse dinî geleneklerde yeniliklere yol açan kültürel değişimler hakkında bize bilgi verecektir.