Rembart, Laura

Austrian Archaeological Institute, Central Branch Vienna

Araştırma Konusu: Roma Döneminde Marmara Gölü Havzası: Merkezi (İç) Lidya Arkeolojik Yüzey Araştırması‘nda Ele Geçen Seramiklerin Analizi

Laura Rembart, Salzburg Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü’nde doktora yapmaktadır. Yüksek lisans tezinden beri araştırmalarının odak noktası Doğu Akdeniz bölgesinde ele geçen Helenistik Çağ ve Roma dönemi çanak çömleklerinin incelenmesidir. Türkiye’deki Efes ve Mısır’daki Syene antik kentlerinde çalıştığı yıllar boyunca bu bölgelerdeki kültürel adaptasyon sürecine, özellikle de Helenistik ve Roma dünyasının taşradaki gündelik yaşamı nasıl etkilediği konusuna giderek artan bir ilgi duydu. Bu konuların aydınlatılmasında iktisadi arkeoloji de önemli bir rol oynamaktadır. Ticari ilişkiler, birbirinden ne kadar uzak olursa olsun Akdeniz genelinde farklı bölgeler arasında etkileşim olduğunu gösterir.
ANAMED’deki bursiyerliği süresince Rembart, Merkezi (İç) Lidya Arkeolojik Yüzey Araştırması’nda, özellikle Marmara Gölü Havzası’nda ele geçen Roma dönemine ait çanak çömleği inceleyecek. Lydia’nın nasıl geliştiğini ve İyonya gibi komşu bölgelere kıyasla kültürel anlamda nasıl etkilendiğini görmek ilginç olacaktır.