Razumoff, James Konstantin

University of Virginia 

Araştırma Konusu: Erken Ortaçağ Doğu Roma Şehri’nin Politik Ekolojisi (MS 6.–9. Yüzyıllar)

James Razumoff, Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu’nda şehircilik, toplumsal karar alma ve insan-çevre ilişkileri konularında uzmanlaşmış bir arkeologdur ve şu anda “Erken Ortaçağ Doğu Roma Şehrinin Politik Ekolojisi (MS 6. ila 9. yüzyıllar)” başlıklı tez projesi üzerinde çalışmaktadır. ANAMED’de bulunduğu süre boyunca, Amorium kentindeki su altyapılarının yönetimini, Efes ve Milet’teki liman tesislerindeki değişiklikleri ve Konstantinopolis’teki deprem kaynaklı dini törenleri araştıracaktır.