Raycheva, Milena

Sofia University

Araştırma Konusu: Roma Dönemi Küçük Asya’sında Damnatio Memoriae Mekanizmaları (MS 3. Yüzyıl)

Lisans ve yüksek lisans derecelerimi klasik arkeoloji alanında Sofya “St. Kliment Ohridski” Üniversitesi’nden aldı. “Roma Eyaleti Trakya’da İmparatorluk Kültü” başlıklı doktora tezini de yine aynı üniversitede 2013 yılında savundu. Hâlen Bulgaristan Bilimler Akademisi’nin bir parçası olan Sofya’daki Ulusal Arkeoloji Enstitüsü ve Müzesi, Klasik Arkeoloji Bölümü’nde Baş Yardımcı Doçent olarak çalışmaktadır.
İlgi alanları arasında Eski Yunan ve Roma epigrafisi, Antikçağ’da din ve propaganda, kült mimarisi ve rahiplik makamları yer almaktadır. Doğu Roma eyaletlerinin yönetimi ile toplumsal yapısına da derin bir ilgi duymaktadır. ANAMED’de üzerinde çalışacağım “Roma Dönemi Küçük Asya’sında Damnatio Memoriae Mekanizmaları (MS 3. Yüzyıl)” konulu projesi, doktora tezini yazarken gelişen bazı fikirlerin devamı niteliğindedir. Bu çalışmanın odağında yer alan damnatio memoriae yani “hatıranın lanetlenmesi” kavramı, “kötü” addedilen Roma imparatorlarının ölümlerinden sonra tasvirlerine ve isimlerine uygulanan bir cezayı ifade eder. Proje, bu olgunun Anadolu’daki tezahürlerini ele alacaktır. Şaşırtıcı derecede az incelenmiş olan bu konu, sürmekte olan “merkeze karşı çevre” tartışmasının Roma imparatorluk kültü yönünden daha iyi anlaşılması açısından büyük bir potansiyel taşımaktadır. Bu amaçla, Roma dönemi Anadolu’sunun 3. yüzyıldaki en iyi belgelenmiş vilayetlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, esas olarak zengin epigrafik kayıtlara odaklanarak yazıtlardaki silinmiş isimleri belirlemeyi hedeflemektedir. Ayrıca, karşılaştırmalı bir analiz için kayda değer büyüklükte bir veritabanı hazırlamasına yardımcı olacak imparator portreleri, sikkeler ve değerli taşlar ile imparator tasviri içeren diğer her türlü objeyi de inceleyecektir.