Radloff, Lana

University at Buffalo, SUNY

Araştırma Konusu: Knidos Limanları: Güneydoğu Ege’de Kültürel Etkileşim Ağları

Dr. Radloff, Buffalo’daki New York Eyalet Üniversitesi’nden (SUNY Buffalo) Akdeniz arkeolojisi üzerine doktora derecesi almış, daha önce de Kanada’daki Brock Üniversitesi’nde klasik çalışmalar yüksek lisansı yapmıştır (2011). Helenistik dönem polis’i ve şehir planlamasında deniz ortamının rolü ile ilgilenen Radloff’un yine aynı konuda yazdığı doktora tezi, “Güç ve Kontrol Mekanizmaları: Helenistik Dönem Anadolu’sunun Sosyopolitik Dinamiklerinde Liman-Kent Etkileşiminin Rolü” başlığını taşır. Hâlen Türkiye’deki Burgaz Limanları Projesi ile Yunanistan’daki Lechaion Limanı ve Yerleşim Arazisi Projesi kapsamında saha araştırmaları yapmakta olan Dr. Radloff’un ANAMED’deki projesi de Burgaz’daki çalışmalarına dayanıyor. “Knidos Limanları: Güneydoğu Ege’de Kültürel Etkileşim Ağları” başlıklı proje, “Eski” ve “Yeni” Knidos’un limanları ile şehir planları arasındaki fiziksel ve mekânsal ilişkiyi inceleyerek bunların Knidos Yarımadası ve çevresindeki diğer limanlar, rıhtımlar ve geçiş yollarıyla olan bağlantılarını analiz ediyor. “Knidia” bölgesini Güneydoğu Ege ve daha geniş olarak Anadolu ve Akdeniz dünyası bağlamına yerleştiren bu araştırma, “Knidia”yı ve onun bölgesel etkileşim ağlarını değerlendirmeyi ve gerek bölge içi gerekse bölgeler arası ölçekte deniz alanı ile kent sınırlarının müzakere edilmesinde deniz ortamının nasıl bir rol oynadığını incelemeyi amaçlıyor.