Çevresel Arkeoloji alanındaki yeni ANAMED girişimi, Anadolu medeniyetlerine ait bilgilerimizi zenginleştirmek amacıyla, kurumsal uzmanlıklarını geliştirmeye başlamaları, sürmekte olan Koç Üniversitesi araştırma projeleri ile işbirliği yapmaları ve de çalıştaylar ile eğitim programları sunmaları için iki doktora sonrası bursiyeri desteklemektedir.