Peirce, Leslie

New York University

Araştırma Konusu: Osmanlılar Arasında Esaret

Erken modern dönem Osmanlı İmparatorluğu üzerine uzmanlaşmış bir tarihçi olan Dr. Peirce, doktora derecesini 1988 yılında Princeton Üniversitesi’nden almıştır. ANAMED’de üzerinde çalışacağı Osmanlılar Arasında Esaret başlıklı kitap projesinde, “özgürlükten yoksunluk spektrumu” olarak adlandırdığı olguyu araştırıyor. Köleliğin yasal biçimlerine ek olarak “gizli esirleri” yani akıncıların, haydutların ve insan kaçıran kişilerin tutsak ettiği görünmez kurbanları da inceliyor. 16. ve 17. yüzyıllarda kölelik, sonraki dönemlere kıyasla daha az çalışılmıştır. Dönemin kaynakları kölelerin sık sık azat edildiğini bildirdiğinden bir ara kategori olan azatlı köleler de projeye dâhil edilmiştir.