Özizmirli, Görkem

Boston College

Araştırma Konusu: Ekmek Parası İçin Ter Dökmek: 1730-1807 Yıllarında İstanbul’da Liman İşçileri ve Emeğin Dönüşümü

Görkem Özizmirli Boston College Tarih Bölümü’nde doktora adayıdır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Uluslararası İlişkiler ile Radyo, Televizyon ve Sinema bölümlerinde çift anadal yaparak mezun olduktan sonra, lisansüstü eğitimini 2014 yılında Koç Üniversitesi Karşılaştırmalı Tarih ve Toplum Çalışmaları tezli yüksek lisans programında tamamladı. On sekizinci yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda emeğin ve işçi kesiminin maddi, kültürel ve ideolojik dönüşümüyle, özellikle de liman ve ulaştırma işçileri arasındaki siyasal aktivizm ve işçi sınıfı bilinci örüntüleriyle ilgilenmektedir. Özizmirli’nin projesi, belirgin bir “sanayileşmiş sınıf bilinci”nin izini sürmeye çalışmadan, işçi sınıfı bilincinin kültürel ve ideolojik örüntülerini incelemeyi hedefliyor. Araştırması, İstanbul’daki sosyal çatışmaları ve emek süreçlerini on sekizinci yüzyılın büyük nüfus hareketleri, yeni sermaye birikimi yöntemleri ve değişen mülkiyet ilişkileri içerisinde ele alarak “sanayileşme öncesi Osmanlı İmparatorluğu”na emeğin merceğinden ve işçilerin gözünden bakabilmeyi amaçlıyor.