Özbek, Müge

Boğaziçi Üniversitesi

Araştırma Konusu: İstanbul’da Yalnız ve Yoksul Kadınlar (1839-1914)

Müge Özbek doktora derecesini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nden 2017 yılında aldı. Araştırmaları, alt sınıftan kadınların gündelik yaşamlarında, şehir hayatında ve toplumsal cinsiyet ideolojisinde meydana gelen değişimlerin birbiriyle bağımlılığına odaklanmaktadır. Dr. Özbek, ANAMED bursiyerliği süresince, “Single, Poor Women in Istanbul, 1850–1915: Prostitution, Sexuality, and Female Labor” [İstanbul’da Yalnız ve Yoksul Kadınlar, 1850-1915: Fuhuş, Cinsellik ve Kadın Emeği] başlıklı doktora tezine dayanan kitap projesi üzerinde çalışacaktır. Tek başına geçinen kadınların şehirdeki deneyimlerini inceleyen proje, onları kentte meydana gelen değişiminin kayda değer amilleri olarak ön plana çıkarıyor ve 1850 ila 1915 arasındaki dönemde İstanbul’un çekişmeli kent yaşamı içerisindeki etkileşimleri üzerinde duruyor. Bu çalışma ayrıca, kentleşme, kamusal düzen, sosyal politikalar ve emek gibi bazı yerleşik kavram ve konuları toplumsal cinsiyet açısından yeniden düşünmeyi öneriyor.