Özbaşaran, Mihriban

İstanbul Üniversitesi

Araştırma Konusu: Aşıklı Höyük Monografisi: Aşıklı Höyük – Ufuk Esin Onuruna Yazılar

Aşıklı Höyük Araştırma Projesi, insanların yaşam biçimindeki en önemli değişimlerden birini getiren Neolitik Çağ’ın erken aşamalarına odaklanan Orta Anadolu’daki iki projeden biridir. Yerleşik yaşama geçiş aşamasını temsil eden sit, kal. MÖ 8400-7300 arasında yani neredeyse bin yıl boyunca bir topluluğun sosyoekonomik sisteminde meydana gelen değişimleri sergiler. Bu alanda 2004 yılına kadar olan saha çalışmaları ve araştırmalar, Prof. U. Esin’in (İstanbul Üniversitesi) yönetiminde, esas olarak yerleşmenin geç evreleri olan MÖ 8. binyıldaki döneme odaklandı. Bu çalışmaların sonuçları, gerek çeşitli süreli yayınlarda gerek kitap bölümleri olarak yayımlandı. 2006 yılında başlayan ikinci aşama saha çalışmaları ve araştırmalar ise daha ziyade MÖ 9. binyılın ortasına tarihlenen erken evrelere odaklanmıştır. Son on yılda gerçekleştirilen bu çalışmalardan çıkan ilk sonuçlar monografi olarak yayımlanmaya hazırdır.
Dr. Özbaşaran, Kısa Dönemli Araştırma Bursiyeri olarak yapacağı çalışmada, bu monografiyi yayına hazırlamayı ve son hâline getirmeyi amaçlıyor. Kitabın içeriğinde, sit oluşum süreçleri, radyokarbon tarihlemeleri, insan-hayvan ve insan-bitki etkileşimleri, yerleşim düzeninde ve mimari tasarımlardaki değişimler, sediment mikromorfolojisi ve fitolit topluluklarına dair ayrıntılı incelemelerin yer alması planlanıyor. Söz konusu yayın, bu geçiş toplumunun yaşam biçiminin anlaşılması ve yorumlanması için kapsamlı bir kaynak teşkil edecek ve bölgesel ölçekteki Neolitikleşme sürecine ilişkin uzun vadeli tartışmalara katkıda bulunacaktır.